11.4.13

Buďte milionáři bez práce aneb Jak na Bitcoin

Ve stylu předchozích postů "Jak na skládání hudby" (+ video) "Jak na Google Music" nebo "Jak na ženské" vám dnes přináším obsáhlejší post o Bitcoinech, protože si to žádá doba a protože se mě v poslední době spousta lidí (i zcela netechnicky založených) ptá, co to ty Bitcoiny jsou a jak na nich můžou zbohatnout.

Bitcoiny jsou virtuální měna, existující od roku 2009, o které se v poslední době hodně mluví a píše, neboť výrazně vzrostla její cena na burzách (začínala na zlomku amerického centu za Bitcoin, včera na burzách divoce oscilovala mezi 260 a 70 dolary za jeden Bitcoin!). Následkem toho se objevilo mnoho lidí, které zajímá, jak ty Bitcoiny fungují, a chtějí na nich vydělat, a bohužel také mnoho lidí, kteří chtějí prostřednictvím Bitcoinů vydělat na blbosti jiných. A za úplně nejsmutnější pokládám, že se o Bitcoinech začínají objevovat v "seriózních médiích" články, které jsou naprosto zcestné a jejichž autoři jsou naprosto mimo ohledně základních principů jejich fungování.

Bitcoiny jsou velmi složitá záležitost, jak technicky, tak ekonomicky, takže buďte připraveni na to, že budu v některých věcech HODNĚ zjednodušovat a trivializovat.

Bitcoiny (zkratka BTC) jsou významné tím, že jsou decentralizované, to znamená, že nikdo centrálně neovládá jejich množství, vlastnictví, výrobu ani směnu. Chytré hlavičky si v tuto chvíli jistě položí otázku: "Odkud se tedy Bitcony berou"? České národní bance stačí v tiskárně natisknout pár papírků s Palackým a peníze jsou na světě. Odkud se berou Bitcoiny?

Představme si naše vlastní "Zjednodušené Bitcoiny" (Stupid Bitcoins = SBTC), které fungují následovně:

Každý SBTC, který kdy existoval a bude existovat, má svůj číselný identifikátor, v rozsahu 0 až 999999, tedy existuje přesně 1 milión různých identifikátorů. Ovšem ne každý z těchto identifikátorů patří platnému Bitcoinu. Platné SBTC jsou pouze takové u nichž platí, že když sečteme jejich identifikátor s jejich identifikátorem pozpátku, výsledek musí být beze zbytku dělitelný stem.

Příklady
 • Identifikátor 102030: Když sečteme 102030 + 030201, dostaneme výsledek 132231, ten není dělitelný stem, takže 102030 není identifikátor platného SBTC
 • Identifikátor 333067: Když sečteme 333067 + 760333, dostaneme 1093400, což je dělitelné stem, takže 333067 je identifikátor platného SBTC
 • Identifikátor 000000: Když sečteme 0 + 0, dostaneme nulu, která je dělitelná stem, takže 000000 je identifikátor platného Stupid Bitcoinu
Nemusíte být bůhvíjaký matematik, aby vám došlo, že existuje přesně 10 000 (milión děleno stem) platných SBTC.

Jakmile objevím nějaký identifikátor, který odpovídá platnému SBTC, veřejně to všem ohlásím a tento jeden SBTC je následně můj navždycky. Pokud někdo přijde na tentýž identifikátor později, má smůlu, protože už všichni vědí, že jsem ho "vytěžil" já. Ano, tomuto procesu se říká "těžení" (mining) a neprovádí ho lidé, sčítající čísla na papíře, nýbrž počítače. Jak ho provádějí?

Mohli bychom napsat jednoduchý algoritmus, který bude brát postupně všechna čísla od 0 do 999999, u každého provede součet, zjistí dělitelnost stem a pokud jde o platný SBTC, ohlásí to do světa. Tím bychom si ovšem moc nevydělali, protože pokud tento algoritmus napsal už někdo před námi, spustil ho dřív než my, a jeho počítač není pomalejší než náš, tak všechny své SBTC vytěžíme až poté, co je vytěžil někdo jiný, a tudíž nebudeme mít nic.

Mohli bychom být vychytralejší a nezkoušet čísla postupně, nýbrž náhodně, třeba 938573, 381279, 002351, 255398... Tím máme šanci získat nějaké SBTC i když jsme s těžením začali později než ostatní.

A nebo můžeme být super vychcaní matematici a odhalit vzorec, pomocí kterého rychle najdeme větší množství platných SBTC. Například po pár sekundách zjistíme, že všechny identifikátory 00XY00, kde X a Y jsou libovolné číslice, patří platným SBTC! Svou genialitou jsme vytěžili 100 platných SBTC najednou, tedy celou jednu setinu SBTC, které existují!

Ať použije kdokoliv jakoukoliv metodu, faktem zůstává, že celkově bude nakonec vytěženo pouze 10 000 SBTC, a s posupujícím těžením budou nové přibývat pomaleji a pomaleji.

A takhle funguje i těžení skutečných (ne-Stupid) BTC. Rozdíl je pouze v tom, že:
 • Existujících identifikátorů není milión, ale mnohem, mnohem, mnohem, mnohem, mnohem víc.
  • A nejsou to čísla, nýbrž sekvence číslic a písmen
 • Platný není jeden ze sta, ale jeden z mnoha (mnoha, mnoha, mnoha) miliónů.
  • Konkrétně to znamená, že existuje celkem 21 milionů BTC, které mohou být vytěženy. V tuto chvíli je z nich vytěženo 11 milionů, tedy něco přes polovinu
 • Algoritmus pro ověřování platnosti je mnohem složitější a náročnější výpočet, než "sečti identifikátor s jeho obrácenou verzí a zjisti dělitelnost stem".
  • To znamená, že není možné přijít s takovou vyfikundací, jako je těch "00XY00", zmíněných výše, a "těžařům Bitcoinů" nezbývá nic jiného, než poctivě zkoušet milióny náhodných čísel, s každým provádět tu poměrně náročnou matematickou operaci a při nalezení platného identifikátoru se dotazovat Bitcoin sítě, zda tato mince již byla/nebyla vytěžena.
Všechny počítače, které těží Bitcoiny, jsou mezi sebou propojeny po internetu. Nikoliv každý s každým (jsou jich milióny), ale podobně jako Bittorrent síť - každý s několika sousedními. Pokud je vytěžen nový Bitcoin, zpráva o tom se časem lavinovitě rozšíří celou sítí. Pokud jsou náhodou vytěženy dva BTC se stejným identifikátorem na dvou různých koncích světa, dojde ke konfliktu, a "vítězem" se stává ten těžař, který uspěl jako první, respektive ten, jehož informace se dříve rozšíří do větší části Bitcoinové sítě a "přehlasuje" tu druhou, konfliktní informaci.

OK. Takže takhle Bitcoiny "vznikají". Ale jak se převádějí mezi lidmi? Jak se s nimi platí?

Každý člověk může mít jednu nebo více bitcoinových adres. Představme si, že v naší hloupé Bitcoin síti SBTC jsou adresy ve formátu "Annnnnn" (kde "n" jsou číslice), takže moje adresa je například "A123123". Když vytěžím novou minci 006900, oznámím celém světu, že tato mince nyní patří adrese A123123. Pokud nikdo jiný předtím minci 006900 nevytěžil, celá Bitcoin síť vezme na vědomí, že Bitcoin 006900 nyní patří adrese A123123. Pokud tuto minci pošlu na adresu A987654, celá síť se to dozví a vezme to na vědomí. A je jí jedno, jestli adresa A987654 patří mně, někomu jinému, nebo nikomu. Bitcoiny jsou navíc navrženy tak chytře, že mohu převést jen půl Bitcoinu, nebo libovolnou menší část - například sedmnáct milióntin. Bitcoin se pak rozdělí na dvě menší části a každá z nich má dále samostatný osud.

OK, ale jak je zařízeno, aby o převodech Bitcoinů mohl rozhodovat pouze ten, kdo je má na svém účtu? Aby nemohl někdo jiný, kdo ví, že má adresa je A123123, oznámit celé síti, že jsem svůj Bitcoin převedl na jeho adresu A696969? Ke každé adrese totiž patří konkrétní "soukromý klíč", který má vlastník adresy ve svém počítači. Klíč má formát například "Knnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn" (tedy spousta číslic) a kdykoliv se provádí nějaký přesun z adresy na jinou, odešle se do Bitcoin sítě speciální hodnota, která vznikla matematickou operací mezi klíčem a adresou. Ostatní počítače v síti mohou ověřit, že hodnota byla správně spočtena, ale nemohou z ní zpětně odvodit hodnotu soukromého klíče.

Soukromých klíčů můžete mít kolik chcete a můžete si z nich vygenerovat obrovskou spoustu různých BTC adres, na které můžete ukládat vytěžené BTC a převádět je odsud jinam. Těch číslic je v nich pochopitelně mnohem více, než v našem příkladu, a opět to nejsou pouze číslice, ale i písmena.

Ještě přesněji řečeno je to tak, že se vždy několik transakcí seskupuje do bloků, které se pak šíří Bitcoin sítí. To vše je zcela veřejné a skutečné cesty každé transakce si může do detailů prohlédnout každý, kdo je do Bitcoin sítě zapojen, nebo kdo se podívá třeba na www.blockexplorer.com.

Z toho vyplývá několik důležitých skutečností:
 • Svůj soukromý klíč (klíče) musíte chránit jako oko v hlavě!
  • Pokud ho ztratíte nebo smažete, přestanete mít možnost převádět BTC ze své adresy. Budete moci sledovat, jak tam přicházejí peníze od jiných lidí (pokud je tam pošlou), ale vy ani nikdo jiný s nimi nebudeme moci už nikdy nijak manipulovat!
  • Pokud vám soukromý klíč někdo ukradne, může si udělat s vašimi BTC co chce (především je převést jinam). Nemůžete proti tomu nic dělat, nemůžete to nikde nijak reklamovat. Jediná ochrana před krádeží je, že v případě zjištění krádeže převedete své BTC na jinou svou adresu (s jiným soukromým klíčem) dřív, než to udělá zloděj.
 • Převody jsou jednorázové a nevratné.
  • Nemůžete nikde reklamovat, že jste někomu převedli BTC za zboží a on vám to zboží nedodal. Jediný způsob, jak zrušit převod BTC, je ten, že vám příjemce pošle ony peníze zpět.
  • Převody Bitcoinů samozřejmě nejsou nijak závislé na nějaké otvírací době nebo svátcích.
 • Bitcoiny exaktně vzato nejsou anonymní
  • Celý svět může vidět, ze které adresy na kterou bylo kdy posláno kolik BTC.
  • Ovšem každý člověk si může založit libovolné množství BTC adres a nejde zjistit, která patří komu.
 • Těžení a převody se nedají zfalšovat.
  • Pokud by někdo vyslal do Bitcoin sítě informaci, která je falešná, ostatní počítače v síti spočtou, že je falešná, a zabrání jejímu dalšímu šíření. Aby mi podvod prošel, musel bych nahackovat více než 50 procent počítačů v celé Bitcoin síti.
 • Všechny převody jsou zdarma.
  • Ale musíte počkat, až dostatečné množství ostatních počítačů v Bitcoin síti potvrdí, že vámi zadaný převod je platný (což trvá několik minut až několik hodin). Pokud nechcete čekat, můžete si připlatit zlomek BTC za to, že váš převod bude potvrzen přednostně.
 • Žádná vláda nemůže Bitcoiny zlikvidovat nebo ovládnout. Přesněji řečeno, bylo by to velmi náročné - podobně jako s Bittorrent sítí (a že se o to ledaskdo bohatý neúspěšně snažil).
 • Bitcoinově nejbohatší jsou dnes Japonci, kteří před 4 lety Bitcoin vymysleli (a jejichž pravé jméno není dodnes známo!), , a jejich kamarádi.
 • Je velmi málo pravděpodobné, že by v celém systému byla nějaká zásadní chyba nebo "skrytá vrátka", protože zdrojový kód softwaru je otevřený a zkoumalo ho mnoho chytrých lidí, kteří by si něco podobného nenechali pro sebe.
 • Pokud se objeví nový geniální matematik, Bitcoiny jsou fucked.
  • Pokud nějaký nový Einstein objeví algoritmus, jak z informace o převodu z adresy X zpětně odvodit platný soukromý klíč k adrese X, nebo jak těžit Bitcoiny bez nutnosti zkoušení milionů náhodných identifikátorů, bude to velký problém.
  • Podobně velký problém bude, pokud se najednou, skokově, objeví počítače, které budou při stejné dostupnosti počítat o několik řádů rychleji, než dosud.
Takhle tedy (přibližně) fungují Bitcoiny z technického hlediska. Možná máte v tuto chvíli nějaké palčivé otázky a připadá vám, že to celé má neřešitelný háček. Je pravděpodobné, že se s tím háčkem počítalo a je vyřešen, ale já jsem ho při tom zjednodušování vynechal. Více informací se dá najít na bitcoin.org a na spoustě jiných míst.

Vynálezce Bitcoinu (ilustrační foto)

Ještě složitější je to všechno z ekonomického hlediska, tj. "proč bych měl chtít Bitcoiny?"

Bitcoiny totiž nejsou měna. Měna má mimo jiné tu vlastnost, že je volně směnitelná za jinou měnu, v kurzu, který zůstává v jedné směnárně v jednom dni stejný (i když to vždycky neplatí ani pro Kypr nebo Zimbabwe). To pro Bitcoiny neplatí.

Bitcoiny mají blíž ke zlatu nebo k akciím, ale nejsou totožné ani s jedním. Je to zcela nový ekonomický jev, na který nemohou platit poučky, které platí pro měnu nebo akcie.

Především je zajímavá ta skutečnost, že je přesně známo, kolik BTC bude celkem vytěženo. Pokud BTC bude mít úspěch jako měna a bude používána více a více lidmi ve větším a větším rozsahu, bude to tudíž nutně znamenat, že jí bude nedostatek a že její cena stále poroste (ve smyslu "jeden rohlík bude stát čím dále méně a méně BTC"). Což je opak toho, co se děje s většinou normálních měn: Je tištěno více a více bankovek a jejich cena stále klesá (ve smyslu "jeden rohlík stojí čím dále více a více dolarů"). Pokud tedy někdo neochvějně věří v dlouhodobou budoucnost Bitcoinů a v to, že se jednou stanou celosvětovou měnou, chce si je dnes nasyslit a počkat mnoho let, až se stane miliardářem (respektive jeho děti). Protože pokud dnes získáte 21 BTC, budete mít někdy za 30 let (až budou vytěženy všechny Bitcoiny) jednu milióntinu všech existujících Bitcoinů. Pokud bude BTC v tu dobu celosvětovou měnou, bude to slušná sumička.

Ale od sci-fi zpátky na zem.

Těžení Bitcoinů nemá dnes pro normálního člověka, vlastnícího méně než 5 počítačů, praktický význam. Na jednom PC, které necháte zapnuté 24 hodin denně, 365 dní ročně, vytěžíte řádově JEDEN BITCOIN ZA ROK, což je aritmetický průměr a v praxi to znamená, že vytěžíte třeba blok 25 Bitcoinů jednou za 25 let. Existují způsoby, jak si člověk může něco vydělat těžením Bitcoinů, ale pokud vám kamarád navrhuje "Tohle je úžasná věc, vyděláš si tím hromadu prachů", tak buď lže ten kamarád, nebo někdo obelhal jeho.

Tudíž, pokud chcete získat Bitcoiny, musíte je buď dostat nebo si je koupit.

Samozřejmě vám nic nebrání dohodnout se s kamarádem, který nějaké Bitcoiny natěžil nebo dostal, aby vám za X Kč prodal Y BTC. Protože je to kamarád a věříte si, není problém s tím, že jeden z vás může druhého při této směně snadno obrat.

Pokud chcete takto obchodovat s nekamarády, je to poměrně riskantní, což je vidět i z toho, že např. PayPal takový obchod výslovně zakazuje. Ne proto, že by se bál konkurence Bitcoinů, ale proto, že kupcům normálně poskytuje jisté záruky, a tyto jsou v případě převodu Bitcoinů nevymahatelné.

Proto vzniklo několik Bitcoinových burz, na kterých se Bitcoiny kupují a prodávají velmi podobným způsobem jako akcie na normálních burzách. To znamená, že vy nabídnete, kolik BTC chcete koupit za kolik dolarů, a pokud někdo jiný nabídne dostatečný počet BTC za tuto cenu, systém automaticky provede směnu (a nechá si od vás obou okolo půl procenta ze směňované částky).

Abyste na bitcoinových burzách mohli obchodovat, musíte do nich nejdříve převést buď dolary nebo Bitcoiny, což znamená, že musíte burze věřit!

Obchodník s Bitcoiny (ilustrační foto)

A to je velmi důležitý fakt: Distribuovaná bitcoinová síť je decentralizovaná a bezpečná. Ve chvíli, kdy ale máte Bitcoiny na svém burzovním účtu (ať už je chcete prodat, nebo jste je právě koupili), jste vydáni zcela na pospas provozovateli této burzy. Pokud chce, může vás okrást. Pokud má špatně zabezpečené servery, někdo ho může nahackovat a pak vás okrást. Obojí už se stalo a pokud Bitcoin zůstane populární, bude se to stávat stále častěji. Jakmile ztratíte jednou nad svými Bitcoiny kontrolu, jsou nenávratně pryč.

Protože jsou bitcoinové burzy teprve v počátcích, jsou kurzy na nich velmi volatilní, tzn. mohou se během pár minut změnit i o desítky procent. Ať už následkem toho, že někdo koupí / prodá hodně Bitcoinů najednou (tudíž se prudce změní nabídka a poptávka), nebo následkem technických problémů s přetížením nebo DDoS útoky. Obojí se děje každou chvíli, takže není výjimkou, když je burza na několik hodin mimo provoz, když jsou na dvou burzách velmi rozdílné kurzy (např. o 20 procent), nebo když mají "realtime" grafy vývoje cen zpoždění několik desítek minut za skutečným stavem - což vede k panice a masovému prodeji.

Je nutné si uvědomit, že tyto problémy burz nejsou problémem Bitcoinů jako takových. V systému Bitcoinů nic jako burzy neexistuje a nepočítalo se s nimi. Burzy jsou něco, co jistí soukromníci vymysleli, aby na Bitcoinech vydělali, a je jen na vás, jestli hodláte riskovat a tyto služby používat. Vzhledem k výše zmíněné vysoké volatilitě ale existuje mnoho lidí, kteří prudké změny kurzů v posledních týdnech využili k velkému obohacení, přičemž mnohé z oněch "technických problémů" na burzách jistě způsobili záměrně a plánovaně.

V současné době, kdy vám v EU bance mohou sebrat "vaše" "peníze" (které nejsou "vaše" a nejsou to "peníze") jen proto, že se jim zachce, jsou najednou Bitcoiny pro mnoho lidí přes svou rizikovost  docela zajímavá alternativa. (BTW, tahle Bitcoin burza přijímá SEPA platby, ale jsou to Slovinci...)

A námitky, že "Bitcoiny nemají reálnou hodnotu", jsou nesmyslné. Reálnou hodnotu dnes nemají ani peníze, ani úspory v kamenné bance, ani obrazy Andyho Warhola nebo Karla Gotta. Všechno má takovou reálnou hodnotu, jakou jsou lidé ochotni za to zaplatit...


Na provoz FFFILMu můžete nově přispívat na luxusní Bitcoin adresu 1BULVYwQY1DPwCvHTaveQraJ43A9Va19Z a tady se můžete podívat, jaké částky tam budou přicházet a co se s nimi bude dít. (Což není nějaký speciální "veřejný účet" - to jde u všech BTC adres). (Předtím jste přispívali na jinou, méně efektní adresu, a pohyby na ní si můžete prohlédnout tady - s trochou pátrání tudíž můžete poměrně přesně odhadnout mé bitcoinové bohatství.

73 komentářů:

 1. Děkuji za bližší osvětlení, definitivně byl nyní o "měnu", vymyšlenou nerdy mající noční směny v síťových centrech aby se necítili méněcenní že nemají reálnou, zájem ztracen. Thx.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mně to připadá stejnej princip jako obchodovat s virtuálníma předmětama a postavičkama z MMORPG, respektive je těžit a expovat.
   V zájmu budoucnosti teda radši zůstanu u osvědčených investic - munice, trvanlivé potraviny a případně benzín.

   Vymazat
  2. Prakticky všechny současné měny jsou úplně stejně virtuální a stejně jako Bitcoin kryté jen důvěrou a jejich konečným množstvím. Stejně si myslím že jak se množství Bitcoinů v oběhu a zájem o ně ustálí, tak by dost možná mohlo jít o zajímavý prostředek k uložení části peněz. Narozdíl od klasických peněz vás nikdo neokrade prostřednictvím inflace a kvatitativních uvolněníé.

   Vymazat
  3. No vidite. Kolik baraku jste si za ten benzin koupili? :))

   Vymazat
 2. zvláštní načasování vzhledem k tomu, že bitcoin včera spadnul asi o 40%

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A dva dny předtím o 40% stoupl, o čemž se kupodivu tolik nepsalo, stejně jako o tom, že za poslední rok stoupl asi o 1000%....

   Vymazat
  2. Z čehož bych usuzoval, že ta měna je dost nestabilní a docela bych se bál do ní investovat. Ale uznávám, že člověk co si před rokem nakoupil bitcoiny za tisíce si teď může pískat. Je otázka co bude dál

   Vymazat
  3. To rozhodně, a přesně to v článku píšu. Pohyby kurzů Bitcoinu jsou způsobeny kombinací nákupů 1) lidí, kteří krátkodobě spekulují, 2) lidí, kteří chtějí být za 30 let miliardáři...

   Vymazat
  4. Hm, no, nevím, nejsu sice investor ani finančník, ale pokud něco za 1 den klesne o 80% svojí hodnoty (článek na ihnedu) ve mně moc důvěry nemá. Samozřejmě sa ale dost možná pletu.

   Vymazat
  5. Vyvoj ponuky sa moc nelisi od globalnej ponuky vacsiny komodit. Casom klesa "rychlost tazenia" cca "exponencialne".
   Ale za dopyt mozme my ludia, a tak vsetko su to len subjektivne dohady.

   Vymazat
 3. Hezký. Asi před 2 lety jsem měl o bitcoinu rozepsané toto - http://karelbilek.com/wiki/?bitcoin - a nikdy jsem to nedopsal. Každopádně teď píšu jednu bitcoiní aplikaci, třeba jí někdy dodělám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo a poznamka

   "Ovšem každý člověk si může založit libovolné množství BTC adres a nejde zjistit, která patří komu."

   tohle neni tak uplne presne a prave pisu aplikaci, co bude linkovat dohromady ucty (o neco lepe a jinak, nez to dela blockchain.info a jeho "taint analysis" ;) )

   Vymazat
  2. "Bitcoinově nejbohatší jsou dnes Japonci, kteří před 4 lety Bitcoin vymysleli, a jejich kamarádi (a jejichž pravé jméno není dodnes známo!)."

   To si nejsem jisty. Satoshi Nakamoto je 100% pseudonym a spekuluje se, ze je to Brit nebo American.

   Ano, Mt.Gox je vlastnena spolecnosti Tibanne v Tokiu, ale tahle spolecnost je ve skutecnosti vlastnena Americany, zijicimi v Americe, a Japonska adresa je ve virtualni kancelari hlavne z danovych a regulacnich duvodu, protoze nikdo nema tuseni, jak jsou na tom bitcoiny s legalitou. (Sorry, ze ti do toho tak rypu:))

   Vymazat
 4. Super zhrnutie. Este mozno treba dodat, ze ta technologia toho ponuka omnoho viac ako BitCoin, co je iba jedna konkretna implementacia. Ktokolvek (napriklad vlady) si moze vytvorit vlastnu implementaciu a vytvorit pre nu vlastne pravidla.

  OdpovědětVymazat
 5. Franto, tvrzení
  "Těžení Bitcoinů nemá dnes pro normálního člověka, vlastnícího méně než 5 počítačů, praktický význam. Na jednom PC, které necháte zapnuté 24 hodin denně, 365 dní ročně, vytěžíte řádově JEDEN BITCOIN ZA ROK"
  není pravdivé.

  Těžil jsem posledních 30 dní ve Slush poolu.
  Mám normální grafickou kartu Sapphire Radeon HD 7870 GHz EDITION ( http://www.czc.cz/vga-ati-sapphire-hd7870-ghz-edition-oc-2gb-ddr5-dvi-hdmi-pci-e/119461/produkt )
  Karta dosahuje 405MHash/s na jádře nataktovaným na 1110MHz, paměti podtakovaný na 800MHz

  Výsledek:
  Natěženo 1.03 BTC (s dvoudenní přestávkou - testy těžby LTC)
  Spotřeba karty při miningu (rozdíl load a idle): 140W

  příjem 1.03 BTC = prodáno za 4780,- Kč
  náklady 0,140*24*30 = 100,8 kWh (při 5Kč/1kWh) = 504,- Kč
  zisk je tedy 4276,- za posledních 30 dní

  (vedlejším produktem je vypnuté topení, v pohodě mi to udržuje místnost na 22°C)

  Takže není pravda, že se to nevyplatí. Po pádu kurzu to bude horší, ale pořád profitabilní. Druhá stránka je, že složitost sítě se stále zvyšuje, takže odměny budou klesat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. coz nedokazuje vubec nic ;)

   Vymazat
  3. Já nepotřebuji nic dokazovat, to co jsem napsal je fakt.
   Tedy za měsíc jsem na běžné grafické kartě v 1 PC natěžil 1BTC a inkasoval zisk přes 4k.

   Vymazat
  4. Trošku ti to nesedí. Kolik stála ta grafárna? za jak dlouho průměrně odejde při takovym nasazení? Musíš do toho rozpočítat i pořizovací cenu tý karty dělenou počtem hodin, co vydrží pracovat. Pak už to tak zázračně vypadat nebude.

   Vymazat
  5. pokud ses soucasti mining poolu, tak to smysl mit muze. ale pokud bys tezil sam, tak to ze za 1 mesic vytezis bitcon nic nedokazuje proto, ze pak dalsich 11 mesicu nemusis vytezit vybec nic

   takze to co si napsal je fakt, ktery nic nedokazuje...

   Vymazat
  6. jeden bitcon sám nevytěžíš jen 25 najednou (ještě nedávno to bylo 50 a v budoucnu to bude 12,5 atd...) jinak kdo fakt těží tak těží v poolu. ja taky těžim a zajímam se o bitcoin (hlavně o těžení) a momentálně vidim velkej problem v ASIC mašinách pro těžení (třeba tu: http://goo.gl/stxQ8 )

   Vymazat
  7. On chtel asi Frantisek napsat neco v tom smyslu, ze nema smysl se snazit o tezeni bez mining poolu. Asi. Nebo mi neco uniklo. Protoze se silnym pocitacem neco vytezit jde.

   Vymazat
 6. Stejně ve výsledku se jedná o věc, kterou měním za peníze (ano nebyly plánovány burzy, ale ty existují a budou stále hrát větší roli). A s tím souvisí stejná rizika :) Konec, vývoj a důsledky taky stejné

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No buď měnit na peníze, nebo prostě nakoupit přímo za Bitcoiny… takových obchodů jsou taky spousty… třeba https://www.bitcoinstore.com/

   Vymazat
 7. Ve skutečnosti se jedná o klasické letadlo. Pokud tam včas vstoupíš a dokážeš odhadnout správný čas k odchodu, tak budeš v balíku. Akorát, že tohle letadýlko je zabalené do složitých řečí kolem kryptografie a matematiky. To mu dává větší punc důvěryhodnosti, protože tomu málokdo rozumí.

  Je hezké, že se snažíš BTC vysvětlovat (propagovat), protože s vyšším zájmem stoupá i reálná hodnota tvých BTC. To jen dokazuje, že se v článku mýlíš, protože i na tuto měnu se dají aplikovat primitivní ekonomické zákony, jako nabídka a poptávka.

  Nevím, jestli jsi těch 31 BTC prodal, nebo jenom přesunul do daňového ráje. Pokud si je chvilku ještě necháš a napíšeš druhý a třetí díl, jejich hodnota určitě stoupne.
  Ty si pak můžeš koupit vysněnou chaloupku v Lidicích, abys nemusel furt utrácet za autobus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je teda nesmysl :D Používání jakékoli měny je letadlo? Nákup zlata je letadlo? Franta je letadlo? :D

   Vymazat
  2. Vsichni jsou blazni, jenom ja jsem letadlo.

   Vymazat
  3. A Václav Havel je Tvoje letiště.

   Vymazat
  4. za klasickou menou stoji ekonomika jeji zeme, tudiz se v ni vyplaci vyplaty a obchoduje se v ni zbozi, jsou za ni ocenene nemovitosti, atd. za bitcoinem nestoji nic nez duvera, tudiz je to spis komodita a jeji cena je urcena ciste duverou v to, ze za jeji cenu je nekdo ochoten si ji koupit - tj neco jako hokejove karticky nebo MAGIC: The gathering. pokud ten rozdil nechapes, tak ze sebe aspon nemusis delat jeste vetsiho vola pokladanim nesmyslnych otazek....

   Vymazat
 8. a komu tím Bytkojnem prospějete?!

  OdpovědětVymazat
 9. Co je to za klauni tajlencti bytklauni??? Za mejch mladejch let sme měnili kuličky a přišlo mně to teda bezpečnější. Si věděl, že ten žebrák Pepa má jen tři posraný hliněnky a jeho fotr dělá v kolbence, zatimco Jarda měl tajnej zdroj duhovek, což znamená, že má tetku ve švajcu, fotra na UV a je dobrý se ho držet. Tihlecti elektronkový peníze nikde nejsou, sou to jen ňáký čísílka písmenka, si taky můžu vymyslet podobnou blbost. Proberte se a vykašlete se na to, to nemůže dobře dopadnout.

  OdpovědětVymazat
 10. Zajimave... A az budou vsechny BTC vytezeny, tak tezba skonci a uz zadne dalsi nebudou? K cemu je tezba vlastne dobra? Je to nastroj distribuce "bohatstvi" - neco jako kuponova privatizace?
  Neni problem v tom, ze BTC se mohou ztracet, tim ze nekdo napr. prijde o klic, k cemuz bude urcite dochazet?
  Co se da za BTC koupit? Existence nejakych shopu popr. smenaren za skutecnou menu je zrejme zalozena na vire, ze se BTC budou zhodnocovat... A jak je to pravne s platbou dane z prijmu? Plati se dan ze zisku v BTC?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Těžba současně slouží i k ověřování a potvrzování transakcí, to je jeden z prvků, na kterém je založena bezpečnost té sítě. Jak už někdo píše dole, tak odměnou za těžbu jsou i ty transakční poplatky, takže i když už všechny bitcoiny budou vytěžené, tak za těžbu bude člověk stále něco dostávat.

   Když se nějaké BTC ztratí, tak se reálná hodnota těch ostatních zvýší, to si myslím, že bude mít zanedbatelný vliv oproti těm různým dalším tlakům.

   Obchody a směnárny ani moc víru nepotřebují, protože pokud chtějí, tak mohou všechny přijaté BTC okamžitě měnit např. na dolary, některé platební systémy to myslím umí automaticky. Víru potřebují ti, co ty BTC drží. :-)

   Daně se typicky platí i z nepeněžních příjmů, takže i když zákon nepovažuje BTC za měnu, tak se daním nevyhnete.

   Vymazat
 11. Solte bulvam pycove, clanek sem neprecetl celej, byl moc dlouhej. To vas neomlouva ale!

  OdpovědětVymazat
 12. Konečně někdo vynalez ten kámen mudrců. Ten Japonec není Brit, je to Ježíš, nebo něco podobnýho.

  OdpovědětVymazat
 13. Dovolím si jinak perfektní popis Bitcoinu doplnit a opravit.

  1. odměna těžařů bitcoinů se skládá ze dvou částí
  - jednak jsou to nově "vytěžené" bitcoiny. Velikost této odměny za nalezení řešení matematického problému se každé cca dva roky snižuje na polovinu. Až do letoška to bylo 50 BTC, teď je 25 BTC, cca od roku 2015 bude 12,5 BTC a tak dál
  - z poplatků za provedení transakce, které posílači nabízejí za provedení svých transakcí

  2. Když se objeví rychlejší počítače, problém to pravděpodobně nebude, protože složitost toho řešeného matematického problému se průběžně (cca +x za dva týdny) upravuje tak, aby se řešení našlo cca 6x za hodinu.

  scharr

  OdpovědětVymazat
 14. Hezký článek, ale ten popis těžení je napsán špatně. Takhle to vůbec nefunguje, ani schematicky. Není pravda, že by bylo omezené množství bloků (ty se budou generovat donekonečna) a ani těžení není těžší a těžší.

  Co je omezeno, je emise nových peněz v blocích (snižuje se o polovinu každé 4 roky). Co se týče obtížnosti vytěžení bloku, tak ta se automaticky upravuje každých 14 dní tak, aby se vytvořil průměrně 1 blok za 10 minut. To, že se momentálně obtížnost stále zvyšuje je dáno tím, že se zvyšuje počet minérů (resp. jejich výpočetní výkon). Kdyby jich ubývalo, obtížnost by zase klesala.

  A zejména: těžení existuje proto, aby minéři potvrzovali transakce. To je hlavní smysl. Svým výkonem zajišťují, aby nebylo možné stejné mince utratit dvakrát.

  Více o principu na http://www.abclinuxu.cz/clanky/decentralizovana-kryptomena-bitcoin nebo http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

  Tenhle článek o těžení tedy informuje také špatně, možná ještě zmatečněji než mainstreamová média. Zbytek je ale popsán docela dobře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Drž hubu kýbl! Vole. Takhle tu machrovat, na to tady nejsme zvědavý, debile. Vem si tu svou nerdí prdel a táhni na párty na VČUT. Ty gagarine! Tady se bavíme jen o filmu, prdelích, gejovi Kubíkovi a mrtvých psech. Kdo jsi, hovne, abys tu Františka hodnotil? Ani nesolíš, takže vykuř, nebo ti rozhodím sandály...

   Vymazat
 15. Mají BTC svojí fyzickou podobu: mince, bankovky a můžu je strčit do kapsy, nebo jsou odkázány na elektriku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete si vypočítat (ručně těžko, webovou stránkou ano) adresu a soukromý klíč. Ten klíč si můžete vystisknout a zakopat na zahrádce a na adresu si nechat poslat bitcoiny. A až jednou budete chtít ty bitcoiny někam poslat, tak papír vykopete a přes počítač použijete.

   Vymazat
  2. Může mít, jsou tu 'šeky' http://printcoins.com/, nebo třeba mince https://www.casascius.com/ (které mají na zadní straně stírací pole), tohle si člověk může koupit a nosit to třeba v peněžence. Nicméně pořád je v tom jen ten soukromý klíč a k němu náležící adresa (jak už bylo popsáno výše) a protože tahle informace může být klidně duplicitní. Jeden nikdy neví, jestli tam ty peníze skutečně jsou, dokud je nezkusí poslat… čímž zase znehodnotí ten fyzický nosič.

   Vymazat
 16. Takže kde je mohu koupit? Nabízí někdo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jsi Evropan a máš bankovní účet, ze kterého jdou SEPA převody, tak asi nejsnáze na https://www.bitstamp.net/

   Vymazat
  2. a ty bys Franto věřil té slovinské bance?
   já teda nevim, říká se, že slovinci jsou na řadě jako další po Kypru ...

   Vymazat
  3. snadno nakoupis na https://bitcash.cz/forum/

   Vymazat
  4. automaticky to šlo převodem do české banky v řádu hodin tu, jen zrovna mají taky odstávku: https://www.smenarnabitcoin.cz/

   Vymazat
 17. Geniální matematik nás děsí!
  Až se objeví nějaký ten Einstein, nebude mít problém jen BitCoin, ale i běžné banky, weby, a mnoho a mnoho dalších služeb. Protože jeho zabezpečení je postavené na sha-256 a to je běžná hashovací funkce, na které stojí zabezpečení opravdu velké spousty dalších služeb. Je samozřejmě nevyhnutelné, že výkon počítačů bude jednou schopný sha-256 dešifrovat, ale to přijde postupně, a za hodně hodně dlouhou dobu. Do té doby má Bitcoin Foundation čas se s tím nějak vypořádat… až to bude aktuální.

  OdpovědětVymazat
 18. Ahoj diskutujícím, jedna s těch věcí co asi padly za oběť zjednodušení: můžu udělat ddos útok na bitcoin tím, ze nakoupím větší hromadu btc, rozdělím je na ty miliontiny, udělám si miliardy adres, a budu je mezi nima převádět tak rychle jak to jen jde? Následkem se stane transakční log tak velký, že se lidem přestane vejít na typické disky -> menší počet strojů co opravdu zpracovává logy, a je tím pádem o dost levnější nakoupit dostatečně velkou síť strojů na to, abych převzal majoritu v síti.

  Co vy na to? Proč by to nešlo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. od boku - top mineri pracuji v poolu a ten log je na serveru a ne u nich?
   Me napado nasledujici - paklize se sit prizpusobuje vykonu mineru, teoreticky - mam-li signifikantni vypocetni silu - mohu zapojit, tezit, nez se sit prizpusobi, pote (kdyz je to drahe) odpojit, pockat, nez se sit opet prizpusobi a znovu zapojit = tezim furt za levno

   Vymazat
  2. No nešlo by to… protože informace o transakcích se zapisují do těch bloků, které se těží. Když někdo nalezne blok, dostane odměnu, to je jasné, ale následně se do toho bloku ukládají transakce, které dělá celá P2P síť. Každý blok má omezenou velikost a když se nachází přibližně 1x za 10 minut, tak tím je dán maximální počet transakcí.

   No a proto se platí ty transakční poplatky (fee) za každý převod. Čím větší je převod (v kB) tím méně ho systém bude chtít zařadit do bloku a tím větší je potřeba transakční poplatek, aby to urychleně udělal.

   Co se děje s transakcemi, které nejsou včas zařazeny do bloku? Prostě čekají na další blok, kdy to zkusí znovu a pokud bude volno, třeba se tam dostanou i zadarmo. Takže spoustu přesunů malých částek by buď trvalo hrozně dlouho (týdny) pokud by to byly přesuny zdarma. Nebo pokud by za ně člověk platil transakční poplatky, tak by to sice bylo rychlé, ale zato by ho to stálo spoustu peněz. A plnit lidem disky takhle draho by si každý raději rozmyslel.

   Vymazat
 19. ahoj. Zlato je proto tak úspěšná komodita, protože je hezké a je ho málo (zjednodušuji). Bitcoin vypadá podobně (je hezký pro jinou skupinu lidí než au). Ale pokud se Bitcoin osvědčí, může přijít jiný matematik a vytvořit obdobný Bitcoin2 lišící se vzorcem v pozadí. Talže na rozdíl od drahých kovů může být epenízů najednou 2x nebo xkrát víc.

  Zdá se mi že z tohoto důvodu je Bitcoin blbost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vzhledem k tomu, že Bitcoin je open-source může si každý zdrojáky vzít a upravit k obrazu svému a celé to znovu spustit. Ostatně se tak taky děje… kromě Bitcoinu už jsou desítky, ne li stovky obdobných projektů, které se liší v nějakém detailu, nebo se dokonce neliší vůbec, jen se jmenují jinak. Třeba skupina těch, kteří si myslí, že start Bitcoinu nestihli a že na tom vydělalo jen několik málo lidí si ho prostě spustí znovu a pojmenuje nějak jinak. Často se podobný systém taky spouští na lokálních sítích. Nejznámější z alternativ je asi Litecoin, který je upravený v tom smyslu, že výpočty jsou mnohem složitější a není tak možné sestavit jednoúčelová hardwarová zařízení k těžbě jako u bitcoinu a tak by měl výkon zůstat v rukou lidí s jejich grafickými kartami.

   Obdobně jako Bitcoin jsou tyhle další sítě postavené taky jen na důvěře lidí, jestli se prosadí je samozřejmě otázka.

   Vymazat
 20. Prodej / nákup bitcoinů spustil portál www.bitex.cz.
  Nabízí dobré podmínky. Za aukci nad 1,5 BTC jen 1% poplatek, jinak 0,015 BTC. Kupci bitcoinů musí vystavit aukci s nabídkou peněz, které uloží na transparentní účet bitex u fio banky. Aukce pak běží podobně jako na aukru či ebay, ale v Bitcoinech.
  Nově též sociální síť: https://www.facebook.com/Bitex.cz

  OdpovědětVymazat
 21. diky za shrnuti, posilam 0.005 btc

  OdpovědětVymazat
 22. jak/kde se dá generovat taková nějaká pěkná částečně lidsky čitelná adresa peněženky?

  OdpovědětVymazat
 23. "Všechny převody jsou zdarma."

  ale nejsou

  https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale jsou. "Transaction fees MAY be included with any transfer of bitcoin". Pokud to posles zdarma, dojde to pozdeji.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. Zdravím znalče, máš dobrou kebuli že do toho tak vidíš, já celkem chápu základní princip a stejně tak jsem pochopil že bitcoin se silným heslem, mi prakticky nemá kdo a jak vzít. To se mi líbí nejvíce, neboť v dnešní době NIKDO nemůže vědět, kdy zjistí že má bloklý účet, kvůli nějaké údajné exekuci. A podobné překvapení ze strany státního aparátu.. už jen ten pocit toho že bych měl něco ve své btc peněžence k čemu by ani policajti nemohli je doslova slastná.. Co mě ale zajímá a stále jsem to nikde nenašel, je právě ten poplatek, komu ten poplatek jde ? Nebo kam na co k čemu ? Potom blockchain a podobné stránky, odkud berou informace o transakcích nebo zkrátka jakým způsobem fungují s transakcemi btc, jde mi o to, co když ty stránky zmizí, (předpokládám, že to bude něco ve smyslu : Nezmizí neboť je může provozovat kdokoli. Také se říká, že se může stát sice velice nepravděpodobně, že se při převodu stane chyba při které vámi převáděná částka zmizí vám a ani dotyčnému nedorazí.. zkrátka fuč.. kam fuč ? A jak je to možné ? Já měl za to že je pevně daný počet a ten nikdy nezmizí.. Můžeš mi to prosím jen stručně vysvětlit, pokud by to mělo zacházet někam hloub do znalostí programování atd, tak to kašli tam tápu jak slepá myš. Jinak dík za objasnění, o něčem jsem vůbec nevěděl. Bitcoin je každopádně pozoruhodnou revolucí a těžkým problémem zotročujících vlád, no a jako třešnička na dort už je pak propojení s torem a celosvětový, doposud neřešitelný problém roste a kdoví do jakých rozměrů a co všechno to změní.Měj se a ať se daří.

   Vymazat
  4. Michal P: Ten poplatek při převodu jde tzv. "Minerům", tedy těm, kteří těží BTC a provozují jeho uzly.

   Stránky jako blockchain.info berou svoje info z Bitcoinové sítě. Bitcoinová síť nemá nějakou svou jednu "adresu", je rozprostředná po celém internetu (trochu podobně jako Bittorrenty). To, že třeba Bitcoin.info stránky zmizí, nemá žádný vliv na fungování Bitcoinu. Jenom pak ty informace nebudeš mít takhle přehledně na webu, ale budeš muset použít nějakého BTC klienta (kterých je několik různých)

   Převod buď proběhne, nebo neproběhne. Když nějaká transakce vypadá "divně", tak po nějaké době (třeba i několik dnů) se vždy vyřeší: Buď ten převod proběhne, nebo BTC zůstanou na původní adrese. Nic mezi tím není možné. Bitcoiny nemůžou "zmizet". Můžou se ale ocitnout (něčí chybou) na adrese od které se ztratí heslo...

   Vymazat
 24. Ahoj Franto, co říkáš na současný kurz BTC asi kolem 1.100USD :) To už snad začnu těžit i já :) Seš boháč jestli si "syslíš" všechny Bitcoiny :)

  OdpovědětVymazat
 25. Hoj tu.Přijde mi docela vtipné důvěřovat virtuálnímu produktu s vírou že za 30 let se zhodnotí věc která před 5ti lety neexistovala.Jsem teda lajk jak poleno ale selskej rozum je kolikrát efektivnější. :) Jinak řečeno dle mého názoru tato věc opět vznikla pouze proto aby někdo přišel k velice slušných prachům či majetku.Celé to stojí na tom že všichni věříme v to že internet nikdy neumře...což podle mě není úplná pravda.Elektřina se musí vyrobit a kompy i s Bitcoiny a vším okolo můžou kleknout celkem snadno...misto 1 bude 0 problém vyřešen. :D 100% věřím v to že se na tom daly a stále dají vydělat peníze ale to je asi tak vše... stale jde o majetek,penize,...atd. takže nic nového na planetě.Pouze nová forma doposud nesmrtelného procesu v kterém si tu dokolečka jedeme jedna generace za druhou.

  OdpovědětVymazat
 26. Pokud chcete, zkuste novou směnárnu a koupit Bitcoiny na www.virtualnimeny.com :)

  OdpovědětVymazat
 27. Pokud chcete, zkuste novou směnárnu a koupit Bitcoiny na www.virtualnimeny.com :)

  OdpovědětVymazat
 28. Pokud chcete, zkuste novou směnárnu a koupit Bitcoiny na www.virtualnimeny.com :)

  OdpovědětVymazat
 29. Pokud chcete, zkuste novou směnárnu a koupit Bitcoiny na www.virtualnimeny.com :)

  OdpovědětVymazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat

Komentáře jsou moderovány kombinací umělé a lidské inteligence. Mohou být zveřejněny až po několika hodinách a ty zveřejněné mohou později zmizet. Pokud pošlete stejný (nebo podobný) komentář několikrát, výrazně se tím snižuje pravděpodobnost, že bude někdy publikován.