5.3.12

Právní poradna pro začátečníky a mírně pokročilé

Tak mě trápí taková drobnost v souvislosti s nedávnými zdejšími články ohledně filmu, jeho anglického názvu, nechutného humoru, hyenismu a dopisu od producenta (linky záměrně neuvádím, protože o tomto konkrétním sporu teď psát nechci).

Jde mi o jeden z rozumnějších komentářů v diskusi, který mě upozorňoval, že jsem se dopustil zveřejněním osobní e-mailové korespondence trestného činu.

To mě znervóznilo, protože i když se občas chovám nemorálně (z něčího pohledu, protože morálka je subjektivní), rozhodně bych se nechtěl chovat protizákonně (což by mělo být objektivněji definovatelné) a byl jsem dodnes přesvědčen, že se protizákonně nechovám (daně platím, chodím na zelenou, nevandalizuji panáčky na semaforech atd.).

Aby bylo zcela jasné o co jde: Žil jsem dlouhá léta v domnění, že není nic protizákonného na tom, když zveřejním dopis (nebo e-mail), jehož jsem adresátem (tzn. nepřišel mi omylem) a jehož důvěrnost není nijak speciálně upravena nějakým dodatkem nebo předpisem.

Ignorujme v tuto chvíli okrajové případy jako "Odesilatel může tvrdit, že jde o podvrh a poslal to někdo jiný", "Odesilatel může tvrdit, že mi to poslal omylem", nebo "Odesilatel může tvrdit, že jeho dopis je autorské dílo, které nemám právo kopírovat". Mluvme o případu, kdy odesilatel něco napsal adresátovi, (záměrně, nikoliv omylem) a adresát následně tento dopis zveřejní.

Lidé, tvrdící, že se to dle zákona nesmí, argumentují občas "listovním tajemstvím", tj.  § 183 trestního zákoníku, kde se píše:

(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

To mi mým selským rozumem přijde irelevantní pro náš případ, protože dopis, který byl cíleně odeslán do mého inboxu, přece není "uchováván v soukromí jiného".

No a pak jsou tu následující paragrafy o ochraně osobnosti v občanském zákoníku:

§ 11


Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.


§ 12


(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.


(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.


(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.


Zde mi opět selským rozumem připadá, že tyto paragrafy jsou irelevantní a že dopis, který mi byl cíleně (a navíc nevyžádaně) zaslán, přestal být následkem aktu zaslání "projevem osobní povahy". Znamená to snad, že nemohu zveřejnit, když mi přijde třeba toto?

Tyto otázky jsme před mnoha lety řešili s přáteli na serveru kompost.cz, kde jsme se každodenně potýkali s právnickými oříšky jako "Za jakých okolností je možno zobrazit Horsta Fuchse v nacistické uniformě na dvoře koncentračního tábora?" nebo "Za jakých okolností může písmeno S v logu Microsoftu vypadat jako blesk?", a domníval jsem se, že jsme je tehdy vyřešili (Horst Fuchs i Microsoft vyhrožovali, ale žalobu nakonec nepodali).

Ale teď, nahlodán červem pochybnosti, jsem začal znovu intenzivně hledat, a výsledek zatím žádný. Našel jsem mnoho zmínek o tom, že zveřejňování korespondence je nemorální a neetické (viz např. "Uvedl pak, že psát neslušně se nemá a roztrušovat cizí korespondence se také nemá"), což nijak nerozporuji. Ale jde mi o to, zda je to nezákonné.

A pokud to je nezákonné, do jaké míry takový dopis mohu citovat? Mohu ho převýprávět svými slovy? Nebo ani nesmím mluvit o tom, že mi takový dopis přišel?

Pokud máte k tomuto nějaké relevantní informace, například odkazy na právní analýzu nebo soudní verdikt, tak sem s nimi. Já žádné nenašel a opravdu jsem se celkem snažil.

P.S: Nikdo mi v zatím souvislosti s touto aférkou žalobou nevyhrožuje, jde mi opravdu jen o to, zda dělám něco potenciálně trestného nebo ne. Jestli je to morální a jestli přijdu do pekla, to už si přeberu sám, děkuju pěkně.

113 komentářů:

 1. Mé právní chápání věci je následující:

  - o trestný čin a trestní odpovědnost se dle mého názoru nejedná, protože nedošlo k naplnění tebou samotným zmiňovaného znaku příslušné skutkové podstaty (zjednodušeně: nedošlo k "nabourání se" do soukromí jiné osoby),

  - o porušení osobnostních práv třetí osoby a o civilní odpovědnost by se dle mého názoru jednat mohlo, a to v případě, pokud by příslušný email byl posouzen jako "písemnost osobní povahy", jejíž zveřejnění by se mohlo dotknout jednoho z chráněných zájmů příslušné osoby, v tomto případě zejména cti. Zda o takový případ půjde nebo ne bude záležet na okolnostech případu, zejm. na samotné informaci obsažené v písemnosti (příklad: do osobnostních práv své ex-milenky asi nezasáhneš tím, že zveřejníš dopis, kde ti napsala "Přijedu zítra v pět", ale zasáhneš do nich v případě, pokud zveřejníš její dopis, kde ti popisuje, jaké to s tebou bylo v posteli úžasné a co všechno by v ní s tebou chtěla dále dělat...). Kromě obsahu písemnosti jsou tu ale další aspekty, které mají vliv, zejména povaha pisatele (zda jde zejm. o osobu veřejně činnou - ty jsou obecně ustanoveními o ochraně osobnosti chráněny podstatně méně), povaha věci (zda je dán veřejný zájem na tom, aby se o věci vědělo) atp.

  Zcela jednoznačnou odpověď ti tedy nedám (tu ti dá ve finále pouze soud), ale dle mého názoru v daném případě nedošlo k naplnění ani trestní, ani civilní odpovědnosti.

  Nad rámec výše uvedeného pouze podotýkám, že zveřejnění té konverzace osobně považuji za nemorální (byť ne protiprávní) a p. Strnada a jeho požadavek chápu... což je ale z jiného soudku a nehodlám to tu nijak dál pitvat.

  OdpovědětVymazat
 2. tak slo o snahu neco stahnout z blogu, protoze se to producentovi nelibilo, coz je podle me ok sdilet s lidmi, kteri ho financuji, naopak bych se v pripade nezverejneni bal zaloby fffanousku za nezverejneni, kdyby se to provalilo!

  jinak tady pisou, ze dopis je majetkem adresata, pokud se nejedna o autorske dilo, jestli tomu dobre rozumim http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=57864 (cili kdyby producent pripojil basnicku, uz by z toho mohl byt monstrproces)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na link se nepodivam, jelikoz OtvorDokument muze znamenat i scenar 2Girls1Cup.

   Vymazat
  2. zajimalo by me, jestli existuje nejake slovo pro chorobny strach z neznamych linku

   Vymazat
  3. Samozřejmě, viz Wikipedia: http://bit.ly/wKByAy

   Vymazat
  4. Jedno slovo to není, ale ve více slovech se to dá označovat jako "v letech dvatitisíce-něco let byl nucen používat Internet Explorer"

   Vymazat
 3. koukam ze brzy tu s takovou pribude krome FFFFriends taky "Fuka Legal Defense Fund" :D

  OdpovědětVymazat
 4. 1) Františku, zjevně rozlišuješ "nemorální" a "nezákonné", a máš pocit, že to jsou dvě úplně jiné kategorie. To je ale jen tvoje iluze. V Občanském zákonníku máme také následující dva důležité paragrafy, které si někam zapiš a měj na paměti celý svůj další život:
  §3 odst. 1: "Výkon práv a povinností ... nesmí být v rozporu s dobrými mravy"
  §39: "Neplatný je právní úkon ... který se příčí dobrým mravům".

  2) Naopak nedostatečně rozlišuješ, zda je tvé jednání "nezákonné", což rozhodně je (viz § 11 a 12 ObčZ + možná také neoprávněné zveřejnění autorského díla dle autorského zákona), a zda je "trestné", což už je diskutabilní. Asi ne. Ale pokud to děláš se ziskovým účelem, což ano (FFFilm ti vydělává), pak možná i trestné.

  Pokud argumentuješ, že něco vyplývá z toho, že jsi ADRESÁTEM těch dopisů, nic to neznamená. Autor je posílal tobě. Neposílal ti je s vědomím a implicitním povolením, že mají být zveřejněny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 2) To, zda FF jednání je či není nezákonné, posoudí jedině soud, proto tvrzení, že je "rozhodně nezákonné", není na místě. Např. podle mého názoru v rozporu není. BTW zde vstupuje na scénu i zpravodajská licence.

   Vymazat
  2. To davvydov:

   ad 1) nevím, jakou máš právní kvalifikaci, ale u jakékoliv zkoušky z práva bys těžce pohořel. Morálka a právo jsou dva různé normativní systémy, které sice teoreticky mají značné styčné plochy, ale nikdy rozhodně nelze říct, že jsou totožné nebo že jeden je obsahem druhého (byť by mělo platit, že co je nezákonné, je automaticky amorální - viz extrémní případ Norimberských zákonů). Jinými slovy tedy rozhodně neplatí, to, co píšeš, tj. že "nemorální" = "nezákonné".
   Pokud jde o tvoji argumentaci ust. § 3/1 a 39 občana, pak se podívej do komentáře, resp. judikatury - aby šlo o případ odepření ochrany výkonu práva z důvodu jeho rozporu s dobrými mravy (3/1) nebo dokonce o neplatnost právního úkonu z téhož důvodu, musí jít o dost zásadní rozpor, nestačí jakákoliv "amorálnost".

   Ad 2) viz můj první příspěvek o tom, za jakých podmínek by mohlo dojít ke vzniku civilní odpovědnosti. Zda takové podmínky splněny jsou nebo ne, to si může každý z nás odpovědět nějak. Já, s ohledem na své povolání a zkušenosti, si myslím, že spíše ne.

   Trestní odpovědnost dle mého názoru určitě nevzniká. Pokud jsi jiného názoru, uveď skutkovou podstatu, který by měla být naplněna.

   "Pokud argumentuješ, že něco vyplývá z toho, že jsi ADRESÁTEM těch dopisů, nic to neznamená. Autor je posílal tobě. Neposílal ti je s vědomím a implicitním povolením, že mají být zveřejněny."

   S tím obecně souhlasím, ale co z toho? Když se podíváš na ust. § 11 a násl. občana, zjistíš, že musí dojít ještě k nějakému relevantnímu (tj. s určitou intenzitou) zásahu do osobnostních práv odesílatele, plus není vyloučeno, že vše spadá pod zpravodajskou licenci (novináři svoji práci také dělají za peníze, navíc od FF neumožňují čtenáři vybrat si, zda přispěje nebo ne).

   Vymazat
 5. CITACE:
  protože i když se občas chovám nemorálně, rozhodně bych se nechtěl chovat protizákonně

  Františku, proto spolu nikdy na kafe nepůjdem. Já to mám přesně naopak. A o lidech kteří smýšlejí jako ty, říkám věci jako "ovce", "ovčan" a "konformní hňup". Z tebe by měl radost každý totalitní režim.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Moralka" je relativni, takze co je pro me moralni (zverejnit za jistych okolnosti neci korespondenci), to je pro jine nemoralni (pro toho, kdo mi ji poslal). Kdezto zakon by mel byt objektivneji definovany.

   Vymazat
  2. Hezký, ale to je replika desetilétého dítěte. Soud s timhle argumentem prohraješ. Ptal ses, jak to je, tak ti to řikáme.
   Nějaká úroveň sdílené a všeobecně (ne nutně absolutně) uznávané morálky ve společnost existuje a soudy prostě berou tuto "obvyklou", standardní morálku. Extrémům se ochrana skze relativitu morálky neposkytuje. Počítej s tím. Zajímá-li tě více, doporučuji studium práva (na nějaké skutečné fakultě, která není vtip).

   Zároveň se ale myslím nemusíš bát, že by ti něco vážného hrozilo kvůli tomu, co jsi zatím udělal. Spíš se obávej toho, kam by ses potenciálně mohl dostat, pokud byste tohle své iluzorní přesvědení aplikoval v něčem vážnějším. Narazil bys.

   Vymazat
  3. Chtěl jsem napsat to samé. Franto, měl jsem tě rád, ale čím dál víc tě mám za neuvěřitelně hloupou a pokryteckou osobu. Až moc dáváš najevo (je možné že nevědomky) svou lásku k minulému režimu. To jen takový můj bezcenný výkřik.

   Vymazat
  4. TO FF: Ja nemel na mysli tento konkretni pripad, o nic nejde. Ba dokonce na tvem miste bych udelal to same. Zverejnil to. Neni to nemoralni ani trochu. Ale tu konkretni vetu, ze "protože i když se občas chovám nemorálně, rozhodně bych se nechtěl chovat protizákonně", to je neco hrozneho. Zakony tohoto statu a moralka maji mnohdy prazdny prunik.

   Vymazat
  5. Doplnek: ba dokonce v tomto pripade vyhrozovani fyzickou likvidaci, je zverejnit toto krok spravny a v mnoha ohledech proziravy.

   Vymazat
  6. Tak samozřejmě, kdyby ten svůj dopis neformuloval tak, jak ho formuloval, a nezmiňoval se tam o rozbíjení držek, tak bych na něj nereagoval tak, jak jsem reagoval, a možná bych dokonce i ten odstavec upravil / smazal. Ale této diskusi "co bych já kdyby on tohle" se chci vyhnout, takže nemám problém když se to celé zjednoduší na triviálnější otázku "Fuka je amorální hovado, ano, ale může jít do vězení?"

   Vymazat
  7. Nemuze. I vezensky system ma jiste mantinely a nevezme pod sva kridla jen tak nekoho.

   Vymazat
  8. dawydov: "Počítej s tím. Zajímá-li tě více, doporučuji studium práva (na nějaké skutečné fakultě, která není vtip)"

   Jak te tak ctu taky ty asi studujes na nejake vtipne fakulte. Tolik nesmyslu jsem uz dlouho necetl

   Vymazat
  9. Proč by někdo chodil na kafe s někým s komplexem nadřazenosti, který druhé označuje jako "ovčan" a "konformní hňup"?

   Vymazat
  10. Přesně tak, navíc si to odporuje samo sobě - ovčan by těžko soudil své skutky podle nějaké "standardní" nebo obecně uznávané morálky, ne? To bylo Eso jak vod Ajvna Lendla. Mimochodem mám hrozně rád anonymní moralisty, kteří (veřejně se prezentujícím) autorům dávají rozhřešení, popř. je odsuzují k dlouhému pobytu v očistci za jejich troufalost. Božská komedie!

   Vymazat
 6. PLUS navíc pročti si pravidla nekalé soutěže (prozatím §44 a násl. Obchodního zákoníku) - jelikož to tu dnes už je veskrze "podnikatelský" blog, účastníš se hospodářské soutěže. Pak tedy pokud při svém jednání porušuješ dobré mravy soutěže, což porušování autorského práva a práv na ochranu osobnosti rozhodně může být, děláš-li to programově a soustavně, dopouštíš se i nekalosoutěžního jednání přímo podle generální klauzule dle § 44 ObchZ.
  Postižitelné by to bylo normální civilní žalobou.
  Ale pozor - k nekalé soutěži se potenciálně váže i příslušná podstata trestného činu: §149 TrZ: "Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty."

  A hrozilo by ti možná i § 152: (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  Tedy shrnuto a podtrženo:
  Když by někdo chtěl, nachytá tě v civilní rovině na §11 ObčZ, na rozporu s dobrými mravy, dále asi i na porušování autorských práv (neoprávěnné zveřejnění se ziskovým účelem) a možná i na nekalé soutěži.
  V trestní rovině pak hrozí § 149 a 152, ale to vidim tak na 1%, že by byl uložen jakýkoliv trest. Je to moc marginální.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je zajímavý nápad, ale jsou snad mé tržby na blogu nějak na úkor tržeb toho filmu? Chápal bych, že bych psal o tomtéž co Blesk a následně by Blesku vadilo, že mu přebírám čtenáře, ale jak se dá vykonstruovat souvislost mezi mým postem a nižšími tržbami filmu? Nebo na jakou "hospodářskou soutěž" narážíš?

   Vymazat
  2. Nepochopil jsi to. O ten film tu nejde. V soutěžním vztahu jsi s ostatními filmovými časopisy / novinami / blogy ... Pokudže s nimi soupeříš (což děláš, aniž si to možná uvědomuješ, ale v soutěžním vtahu z pohledu práva jste) a porušuješ při tom pravidla (v podstatě jakákoliv), zatímco oni pravidla dodržují, je taková tvoje soutěž "nekalá". Protože ty prosperuješ (i) z toho, že jednáš nefér, zatímco oni, blbci, pravidla dodržují.
   Je to jedna z obecných, nepojmenovaných skutkových podstat. To by bylo na dlouho. Kdyby šlo o něco vážnějšího, opravdu bys s tím mohl mít problém.

   Vymazat
  3. WTF? Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - "§ 149 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení", "§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci", trestní zákoník. Tam je skutečně marginální, že za tohle bude FF odsouzen.

   Vymazat
  4. davvydov: nemůžu než opět reagovat (sry, nemám ještě profil, abys mi mohl eventuálně konkrétně nadávat - založím si ho ASAP).

   Opět tu, obávám se, šíříš hodně nepřesné a z kontextu vytržené informace. Aby se FF účastnil hosp. soutěže, musí být tzv. "soutěžitelem". Tím dle mého názoru vůči osobám, které se podílejí na onom filmu, není. Pokud si myslíš opak, vysvětli to prosím (s takovou logikou je pak soutěžitelem v rámci hosp. soutěže každý recenzent vůči příslušným filmařům a jakákoliv negativní kritika pak může být postižena dle nekalé soutěže, což je samozřejmě naprostý nesmysl).


   Pokud jde o trestný čin zásahu do autorsko-právně chráněného díla, potom opět odkazuji na komentář a související judikaturu. Zejména na to, že musí jít opravdu o mimořádně zásadní zásah, aby se tím chtěly zabývat trestní soudy. A o to v daném případě bezesporu nejde.

   Vymazat
  5. Ještě si dovolím drobnou reakci na tento post davvydova:

   "Nepochopil jsi to. O ten film tu nejde. V soutěžním vztahu jsi s ostatními filmovými časopisy / novinami / blogy ... Pokudže s nimi soupeříš (což děláš, aniž si to možná uvědomuješ, ale v soutěžním vtahu z pohledu práva jste) a porušuješ při tom pravidla (v podstatě jakákoliv), zatímco oni pravidla dodržují, je taková tvoje soutěž "nekalá". Protože ty prosperuješ (i) z toho, že jednáš nefér, zatímco oni, blbci, pravidla dodržují. Je to jedna z obecných, nepojmenovaných skutkových podstat. To by bylo na dlouho. Kdyby šlo o něco vážnějšího, opravdu bys s tím mohl mít problém."

   Obávám se, že jsi nepochopil, co je to "hospodářská soutěž", "relevantní trh", kdo je (a za jakých podmínek) "soutěžitelem" atd. FF dle mého názoru není soutěžitelem vůči komerčním časopisům (neposkytuje placený obsah - to, že umožňuje, aby mu někdo zaplatil, aniž by zaplacením ale podmiňoval přístup, z něj ještě vůči nim nedělá soutěžitele). Vůči ostatním bloggerům v řádné hosp. soutěži být nemůže, protože mezi nimi žádná hosp. soutěž neexistuje (nejde o trh zboží či služeb...nebo mi něco ošklivě uniklo?)

   Vymazat
  6. Franto, vůbec ty magory neposlouchej, melou kraviny. Zveřejnění soukromé korespondence, která neobsahuje důvěrné informace nebo informace označené jako důvěrné, trestné není. V praxi by to vypadalo takhle: Strnad podá trestní oznámení z nějakého důvodu (osobnostní práva, urážka na cti, bla bla bla) na policii, policie si tě zavolá, vyslechne tě, aby v podstatě prověřila, že z tebe nevypadne v rámci dojetí prvního výletu na policejní stanici přiznání ke zlému úmyslu a případ odloží, protože nenašla dostatek důkazů, že došlo ke spáchání trestného činu. Takhle to chodí v praxi. Uspěl bys spíš ty s trestním oznámením na Strnada, že ti vyhrožuje fyzickým napadením než on s čímkoliv, co si vytáhne z českého zákona.

   Udivuje mě, že existujou lidi jako Dawydov, kterým stojí za to plácat kraviny a mlžit, aby vypadali v diskuzi zajímavě. Kam se poděly časy kultivované diskuze ala obvinění z análního bělení. ;-)

   Vymazat
 7. Dost casto se tu kolem one emailove prestrelky objevuji slova jako cest a moralka. Rad bych upozornil na to, ze Franta nikomu fyzickou inzultaci nevyhrozoval.

  Pokud mi nekdo vyhrozuje, tak mi subjektivne prijde OK dany text zverejnit.

  OdpovědětVymazat
 8. budu zitra mluvit s reziserovym pravnikem tak se ho na to zeptam

  OdpovědětVymazat
 9. Já na ty Čtyři slunce snad budu muset do kina :)

  OdpovědětVymazat
 10. Do jaké míry jde o projev osobní povahy, připojí-li pisatel ke svému podpisu svou "funkci" či status v nějaké instituci, tedy píše-li pan Strnad z pozice producenta filmu?

  (dawydov je mimoň, btw)

  OdpovědětVymazat
 11. FF: jen k tomu Horstovi: pokud si vzpomínám, tak po dopisu od dr. Dítěte byly všechny kartinki s Horstem Fuchsem smazány, takže "Horst Fuchs i Microsoft vyhrožovali, ale žalobu nakonec nepodali" je trochu silácké. A že tam byla spousta pěkných kousků.

  OdpovědětVymazat
 12. Nechápu ty narážky na totalitní režim... To co FF udělal, mi nepřipadá nemorální, nemorální mi přijde vyhrožovat mailem rozbitím držky za to, co FF napsal. Ti, co se tady ohání morálkou, dělají určitě spoustu jiných věcí, které ostatním můžou připadnout nemorální...

  OdpovědětVymazat
 13. ježíšmarjá, Franto, tos tomu dal. voda na mlýn "právníků", kteří za sebou mají první semestr práv a lascivní představa o exhibici svých nově nabytých vědomostí na amatérském blogu je pro ně stejně vzrušující jako pro tebe pobyt v lunaparku během jaderné katastrofy. je vážně tak těžké pochopit, že když ti někdo pošle soukromý email, tak není etické ho zveřejnit? stejně jako není etické, když si redaktoři blesku omámení chlebem se škvarkama vymýšlejí články a smějí se nám do xichtu, protože jsou nejčtenější. stejně jako ty škvarkoredaktory, tak ani tebe za to nečeká žádná pokuta ani těžký žalář ani smrtící injekce. je ovšem trapné se v tom takto rýpat, své pocity bys měl raději vyjádřit prostřednictvím umění - tedy vtipné fotošopové koláže, to ti jde nejlépe...(omlouvám se češtině, jsem líný mačkat shift)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale to nebyl osobni e-mail!!! Producent se snazil ovlivnit (nerikam ze primo nebo s nekalym umyslem, ale presto) obsah clanku. FF to na stejnem blogu zverejni, protoze ma odpovednost pred prispevateli.
   Neco jineho by bylo, kdyby se jednalo o skutecne osobni vec - potom by se jednalo o hovadismus anebo i o tretny cin, pokud by zverejnene informace pisatele poskodily.

   Vymazat
  2. Jenom debil muze verit tomu, ze Fuka tu korespondeci zverejnil z nejake odpovednosti vuci prispevovatelum. Hlavnim cilem bylo zesmesnit Strnada a nechat na nej naflusat od anonymu v diskuzi.

   Vymazat
 14. Uprimne receno, jestli dodrzujes zakony na urovni "prechazim jen na zeleneho panacka" a to vzdy a za kazde okolnosti, jen abys dodrzel literu zakona...
  Inu, tak jses fakt dobrej ovcan :-))

  Osobne se ridim presne opacnym stavem svedomi nez ty. Delam veci takove, aby vyhovely tomu, co povazuji (a nejen ja) za spravne, a to at uz je to v souladu se zakonem, a nebo je to trestny cin. Delam veci tak, abych neomezoval a neohrozoval lidi ve svem okoli, at jiz musim ci nemusim ze zakona. Pokud mi zakon naridi napriklad nekoho "nabonzovat", nikdo mne nedonuti tento zakon dodrzovat, i kdybych za to mel jit do vezeni.

  Mimochodem - za valky bylo narizeno hlasit Zidy na uradech. Jak by ses zachoval? Je to v zakone, a ty zakony dodrzujes...nahlasil bys zida, o kterem bys vedel, ze ho schovava soused?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Delam veci takove, aby vyhovely tomu, co povazuji (a nejen ja) za spravne, a to at uz je to v souladu se zakonem, a nebo je to trestny cin."

   To dělá dozajista i Al-Kajda. A namítneme-li, že oni dělají "zlo", protože omezují a ohrožují lidi ve svém okolí, potom jsme zhruba ve stejné šedé zóně pojetí "etického" a "neetického", jako při diskusi o etičnosti trestu smrti, umělých potratů nebo vypouštění dioxinů do ovzduší.

   Představa, že existuje nějaká "lidsky/společensky přirozená" a jasně vymezená kategorie morálního a nemorálního (a že zrovna já ji svým "čistým (karteziánským) rozumem" dokáži správně uchopit), je dle mého v jádru pudla. A FF se spíš snaží poukázat na úskalí podobných představ, než že by se snažil tvrdit, že jeho životní filozofií je jednat v rozporu se svým morálním přesvědčením (tj. nemorálně). Pro mě je zde otázka, zda-li se na to dokážeme s takovýmto odstupe podívat a pokud ano/ne, co to o nás vypovídá.

   Vymazat
 15. Milý Františku, všechny právní argumenty výše uvedené (snad s vyjímkou toho prvního) můžete klidně spláchnout do toalety. Teorie práva v této republice je stejně k ničemu. V praxi to chodí tak, že pokud je někdo tak pitomý, že na vás podá žalobu pro ochranu osobnosti na základě něčeho tak nepodstatného, jako je zveřejněný dopis, tak nejdřív čeká rok a půl než začne soud, pak se soudní líčení odročí, protože soudce si vyžádá stanovisko jednoho či dvou znalců a za další rok až dva rozhodne, že jste se buď ničeho nedopustil, nebo vám nařídí omluvu.
  (Samozřejmě za předpokladu, že i protistrana je stejný šmoula jako vy a netahá za nějaké, např. politické nitky.)
  Čili, doporučuji nehodnotit teoreticky právní podstatu činu, která je v zásadě pofiderní, ale jen to, zda je váš oponent dostatečně masochisticky umanutý, aby utrácel čas, peníze a energii za pochybnou možnost soudního zadostiučinění.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žádný soud nezačne. Nejdřív důvod trestního oznámení prověří policie tím, že si předvolá Frantu a podavatele trestního oznámení.

   Ještě jsem navíc neviděl v téhle republice soud, kde by si stěžovali účastníci odposlechů, které zjevně pro komerční důvody zveřejní média, aby upozornila na "neetickou" činnost. :)

   Vymazat
 16. jsem anonym z 11:01 (btw nešel by nějak synchronizovat ten čas? 11:08 to teď mají v LA ne?): aby to nevyznělo příliš kriticky, fffilm mám samozřejmě rád, články o hudbě, hubnutí, japonštině a videohrách jsou skvělé, ale ta kauza 4sons už je vážně trapná a fffilmu nedůstojná. nech to prostě být, Franto!

  OdpovědětVymazat
 17. Volal jsem reziserovi, bohuzel o dane problematice nevi naprosto nic. A zakazal mi o nasem telefonatu mluvit.

  OdpovědětVymazat
 18. volal jsem právníkovi, za zveřejnění soukromého emailu je dvacetkrát knedlík plněný plus chleba se škvarkama

  OdpovědětVymazat
 19. 1. Nevím co tady řešíte - je to normální požadavek na zpětnou cenzuru již vydaného článku. Což FF rozumně odmítl.
  2. Argumentace, že je nemorální zveřejnění korespondence je rovněž na hlavu. Nevidím v tom nic, co by zásadně porušovalo práva odesílatele a to ani z obchodního hlediska.
  3. Může za to dostat FF podmínku? V ČR je v zásadě možné cokoliv.
  4. A pro vás co se právě probudili z 19. století, tak pokud používáte freemail, tak vaše zprávy rozhodně nejsou osobní a vy a adresát nejste jediní kdo k nim má přístup. A i z těchto důvodů se domnívám, že u emailu zas tak listovní tajemství neplatí.
  5. Jako pravidelného přispěvovatele by mě dost nas*alo, kdyby si tu FF měnil zpětně články podle toho zda se nějaká věta v něm někomu nelíbí - a jasně neřekl co z toho smazal a proč - tedy přesně jaký text tam nemá být.

  OdpovědětVymazat
 20. Zveřejnit dopis, o který tu jde, postižitelné není. Judikát k tomuto tématu najdete těžko, protože takovou kravinu asi ještě nikdo k soudu nedostal. A ať se dawydov ani nepřiblíží k přestupkovému zákonu, nebo vysype z rukávu další snůšku hovadin.

  OdpovědětVymazat
 21. Takže:

  Co se týče autorského zákona:
  "Předmětem práva autorského je dílo literární a JINÉ dílo umělecké a dílo vědecké"
  Čili autorsky chráněno může být pouze umělecké nebo vědecké dílo (či počítačový program). Výhružný email nesplňuje žádné umělecké znaky, nemůže být tedy chráněn podle autorského zákona. Lidé, co tu tvrdí opak, jsou mimo mísu.

  Co se týče nekalé soutěže:
  Ano, jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, které může způsobit škodu, je nekalá soutěž (splněno musí být obojí, jak porušení dobrých mravů soutěže, tak i možnost způsobení škody). Obojí je v tvém případě zajímavé. Je zveřejnění emailu, ve kterém druhá osoba vyhrožuje fyzickým násilím, a tedy jednoznačně jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže (a zřejmě i v rozporu s trestním právem), samo o sobe porušením dobrých mravů soutěže? Jaká škoda asi tak mohla vzniknout? Každopádně by tě musela protistrana nejprve zažalovat. Dle mého nemá šanci, ale u nás soudy rozhodují všelijak.

  Konečně občanský zákoník, chránící osobnostní práva:
  Tady je to asi nejvíc nebezpečné. Je kuriózní, že skutečnost, že ti někdo vyhrožuje, nesmíš (možná) zveřejnit. Existují ale případy soudních jednání, kdy se vyhrožující strana domáhala odškodnění po lidech, kteří tyto výhružky zveřejnili, a soud to automaticky nezamítl, čili přinejmenším k nějakým tahanicím došlo (poškodit osobnostní práva lze samozřejmě i zveřejněním pravdivých informací, ale že to soudy budou hnát i takto do extrému, může být pro některé překvapující). Netuším, jaký je současný převažující právní názor.

  OdpovědětVymazat
 22. Neboj se, když tě zavřou, tak ti uděláme Google+ stránku s názvem "Free František Fuka".

  OdpovědětVymazat
 23. Je neuvěřitelné, že tolik lidí nezná vlastní ústavu, tedy listinu a sice čl. 13:

  Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

  Porušením je z povahy věci zveřejnění obsahu ať už adresátem, či odesílatelem.

  Co se týče nezákonnosti, tak už to bylo řečeno.

  Co se týče zpravodajské licence. Tak je zde otázkou, zda se v případě Strnad jednalo o informace a kritiku zveřejněnou ve veřejném zájmu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Haha, takže když někomu napíšu dopisu, nemůžu pak nikde ocitovat co jsem v něm napsal! :)

   Vymazat
  2. No pokud mu ty údaje způsobí újmu, tak proč ne (např. osobní údaje).

   Vymazat
  3. To je blbost - listovní tajemství se týká třetích osob - ne odesilatele a adresáta.

   Vymazat
  4. A jako právní laik dodávám - a netrvá listovní tajemství náhodou jenom do doby, než je dopis doručen adresátovi?
   Čili po doručení dopisu nemohu porušit listovní tajemství (ale pochopitelně mohu porušit něco jiného).

   Vymazat
  5. Ano, to je skutečně neuvěřitelné. Ty sám jsi toho nejlepším důkazem.

   Vymazat
  6. Nechci tady politizovat, ale lide neznaji Ustavu (vcetne me :) ) mj. protoze se ve skolach neuci. A proc by se taky vlastne ucila? Vzdyt obcan ma drzet usta a platit. Kdybychom tu nemeli pravni dzungli statisicu sflikovanych pseudozakonu, nemusel by se clovek strachovat a ptat na blogu o filmu, jestli proboha vlastne neco neprovedl a desitky dalsich lidi se o tom dohadovat.

   Vymazat
  7. Ústava nedefinuje listovní tajemství. Třetí odstavec, který autor uvádí, je jeho vlastní výklad, nikoli závazné vymezení pojmu. A kupodivu zcela mimo. Doporučuju trestní zákoník, par. 182, popř. 183.

   Vymazat
  8. Ústava ČR, Článek 13

   "Hlavním městem České republiky je Praha."   Hned jsem si rikal, kdo za tim vezi...

   Vymazat
 24. Franto, kdyby zákon dovolal třeba zabíjet, mám pocit, že bys do toho i šel, protože to prostě dovoluje, no offense.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Předpokládám, že mluvíš o zabíjení lidí (a ne např. komárů). A máš pravdu, kdyby se to smělo, tak bych si to asi chtěl aspoň vyzkoušet. BTW, ještě celkem nedávno se to u nás legálně smělo: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti

   Vymazat
  2. Asi nezvládáte logiku (obracíte implikaci). To, že Franta nechce dělat nezákonné věci neznamená, že chce dělat všechny věci, které zákon nezakazuje.

   Vymazat
  3. Mám pocit, že přesně to to ale znamená. Nebo ještě jinak - vaší větu "To, že Franta nechce dělat nezákonné věci, neznamená, že chce dělat všechny věci, které zákon nezakazuje." bych upravil na "To, že Franta nechce dělat nezákonné věci, znamená, že věci, které zákon nezakazuje, nemá nejmenší problém dělat." Což tedy samozřejmě můžete označit za logickou chybu, ale mě jde prostě o to, že Franta ctí zákony a má je nade vše.

   Vymazat
  4. Ach ta logika. Je to fakt problém, co?

   Vymazat
 25. Různým "moralistům" - považuji za nemorální, pokud chce někdo bránit zveřejňování podobných dopisů odkazem na morálku.

  OdpovědětVymazat
 26. Frantisek FukaMar 5, 2012 02:49 PM
  Předpokládám, že mluvíš o zabíjení lidí (a ne např. komárů). A máš pravdu, kdyby se to smělo, tak bych si to asi chtěl aspoň vyzkoušet.


  Fakt bys chtel nekoho zabit, kdyby se to smelo? A jak? Zastrelit, ubodat? A jen tak nekoho nahodnyho, nebo treba cilene z pomsty apod.?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já taky. Ideálně někoho, kdo se bude bránit, ale ne až tak moc...

   Dřív se to bralo jako normální součást dospívání - první sex a první zabití nepřítele v bitvě znamenaly, že kluk dospěl v muže. To akorát dnešní změkčilá doba místo těchhle věcných kritérií nastavila arbitrárně 15 / 18 let.

   Vymazat
  2. Je morálně špatné chtít zabít Hitlera?

   Vymazat
  3. Ty vole, ty nevíš co je to hyperbola? A ještě u Franty? Dyť si dělá srandu.

   Vymazat
  4. No to si prave vubec nejsem jistej, ze si dela srandu.
   Podle myho FF casto zertuje, ale na druhou stranu mnohdy zas uplne otevrene rekne nakej nazor podle toho, jak to vopravdu vnima a zadnej zert v tom neni. Jak tohle myslel vi jen on, takze bych radsi nikoho nenazyval volem bejt tebou.

   Vymazat
 27. No řekla bych, že pokud napíšu byť soukromý mail bloggerovi, navíc bloggerovi typu FF, tak musím očekávat cokoliv, i to, že ho zveřejní. Pan Strnad věděl, komu píše, tudíž mohl očekávat nejhorší, zveřejnění. V tomhle případě bych to viděla jako tichý souhlas.
  A jak tvrdím já, když někomu něco píšu, mailem, soukromými zprávami, atp., vždycky to píšu tak, abych se nemusela stydět a bát toho, že se to někde propálí, cíleně píšu s vědomím rizika zveřejnění, nebo že se mi to někdo pokusí omlátit o hlavu (byť bych já soukromou korespondenci nikdy nezveřejnila). K.

  OdpovědětVymazat
 28. Dawydov je ale exportní blb! To se jen tak nevidí. Díky Franto, že jemu podobným necháváš prostor se projevit. Člověka to alespoň motivuje k obezřetnosti.

  OdpovědětVymazat
 29. Dobrý den všem! Tak jsem si se zájmem přečetla nejprve tento článek a komentáře pod ním, velmi se nažhavila a vyhledala onen problématický příspěvek a... prostě sem musím napsat. Už při čtení recenze na 4 slunce jsem se velmi pozastavila právě nad tou formulací typu "jedna paní povídala, že režisérovi zemřel syn". Já sama jsem prý často velmi netaktní, černohumorná, ale toto je myslím opravdu hooodně příliš. Spekulace o názvu, navíc tak jak je formulovaná (jakože drb z premiéry) je přinejmenším neskutečně laciná, v horším případě odporná a dle mých měřítek (nikomu je nevnucuji) neetická. Lidově - hnusná!
  Nejprve možná zbytečně, ale přesto upozorňuji, že společnost Negativ je mi silně nesympatická za jejich nejrůznější postupy vůči některým režisérům. Osobně s nimi však žádnou zkušenost nemám. Bohdan Sláma je můj kamarád, některé jeho filmy obdivuji, některé (jeden) přímo nesnáším. Tolik na úvod, teď k následné korespondenci FF a PS.
  Myslím si, že ten první mail napsal producent mailu naprosto slušně, zdvořile požádal o vymazání odstavce, který hyenistickým způsobem šíří něco jako fámu nebo co ("říkali mi to na premiéře, ale nevím). Není přece problém si takto citlivou informaci ověřit. A i když to je bohužel pravda (ta rodinná tragédie), v recenzi se s ní opravdu nakládá jen pro jakýsi vtipný bonmot.
  V prvním mailu FF producent nevyhrožuje přesdržkou, jen zmiňuje svůj názor, za co by autora recenze považoval, pokud by nevyhověl jeho (celkem pochopitelné) prosbě. Po přečtení výše uvedených komentářů jsem čekala nějaké slovní ataky, takže jsem byla velmi mile překvapena, jak kultivovaně to PS napsal. A to nemyslím ironicky.
  Nemám problém se zveřejněním korespondence (PS se nemá za co stydět, naopak tento jeho čin je mi sympatický, zastává se svého režiséra, důrazně, ale v mezích - i navzdory poslední větě). Paradoxně se mi však zdá, že poukazuje spíše na ubohost FF, než že by nějak deklasovala PS. A další průběh korespondence to bohužel jen potvrzuje.
  Jinak jsem nepravidelnou čtenářkou tohoto blogu a také jí zůstanu. Prostě jsem jen měla potřebu zareagovat.
  Marta Nováková

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Drahá Marto,

   Citát z kultivovaně napsaného dopisu od PS:
   "Důrazně Vás proto žádám, abyste tuto část textu smazal; v opačném případě bych Vás musel považovat za bulvární hovado, které si zaslouží přes držku."

   Velmi kultivované.

   Díky za další užitečný komentář v diskuzi, zdůrazňující vaše přátelství se Slámou a pokus o informaci, jaké filmy máte od Slámy ráda. Předpokládám, že byste nejdřív měla napsat, které postupy Negativu proti některým režisérům jsou podle vás nesympatické, ověřit je a pak je publikovat než šířit laciné drby poškozující pověst společnosti Negativ, to je od vás laciné a ubohé. Doporučuji vám výplach vagíny a trochu o sobě popřemýšlet.

   Váš anonym.

   Vymazat
  2. Není problém si ověřit úmrtí něčího syna? To by mne skutečně zajímalo, jak si má člověk něco takového ověřit, když nezná ani toho údajně mrtvého syna a nezná a nemá kontakt ani na jeho otce. To si měl jako sehnat telefon na Slámu a zavolat mu "Haló, tady Fuka, vy mě neznáte, ale píšu recenzi na Váš film a zajímalo by mě, jestli je to pravda, že Vám umřel syn." To má být jako citlivější a správný postup?! Ten odstavec v recenzi na Čtyři slunce může za vtipný bonmot označit jen osoba nechápající význam slova "vtipný" nebo "bonmot" a nebo obou.

   Vymazat
  3. Vážená Marto

   Bohužel musím konstatovaz že jen mlátíte prázdnou(a samozřejmě mrtvou) slámu.

   K výplachu vagíny bych ještě doporučil vypít litr horké smetany a skočit do vany se studenou vodou popřípadě se sklouznout po struhadle do vany s jódem.

   Jiří Řezníček

   Vymazat
  4. Marto, to se mi snad zdá. To, co jste napsala myslíte opravdu, opravdu vážně, nebo si děláte legraci?

   Vymazat
  5. "Velmi se nažhavila" OLOL

   Vymazat
 30. Což mi připomnělo ... https://twitter.com/Freemanix/status/160302673206325249

  OdpovědětVymazat
 31. Tahle diskuze stojí za hovno, ale dawydov přinesl našemu národu nové slovo - pokudže! Víc takových pěkných slov!

  OdpovědětVymazat
 32. Totálně zbytečná diskuze.
  1) ČR není právní stát, což se dá dokázat na tisících případů. ČR si jenom hraje na právní stát, ale výklad práva ani náhodou není jednoznačný, naopak právo je ohýbáno výkladem, jak se komu zlíbí. Proto může Frantu čekat cokoliv bez závislosti na znění paragrafů, záleží jenom na tom, jak si je kdo vyloží.
  2) Právníci jsou si vědomi tohoto stavu a nevyznají se v tom balastu, který se nahromadil. Proto Frantovi asi těžko někdo dá aspoň přibližnou odpověď, leda by to byl specialista. Různí studentíci, kteří teď v září začali 1. semestr to tu akorát zamotají.
  3) Kvůli bodu 1 bych vůbec neřešil jestli je tahle blbost spíš zákonná nebo ne. I když by tu někdo skvěle argumentoval, že ne, tak Franta stejně může skončit před soudem, který ho odsoudí, a pranic mu nepomůže, že si bude stěžovat, že mu na blogu Anonym z 6.3.2012 vysvětlil, že to je ok.
  4) Použil bych zdraví rozum pro konkrétní případy. Pokud by šlo třeba o ten producentský dopis, tak producent na sebe nic neprozradil, maximálně dal nejevo, že je úzkoprsý a nemá smysl pro úchylný humor. Jenže to neni pro něj nic ponižujícího, a proto mu Franta nezpůsobil žádnou újmu a neni za co se omlouvat nebo platit.
  Kdyby producent napsal, že souloží s režisérem a jestli by se Franta nechtěl přidat, a Franta to zveřejnil, tak to by bylo mnohem zajímavější.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A hlavně na fffilm velmi padnoucí. Kdo zavolá režisérovi?

   Vymazat
  2. Kvůli čemu? Aby podal trestní oznámení?

   Vymazat
  3. Aby se vyjasnilo to souložení přeci

   Vymazat
  4. Aha, jasně.

   A btw, producent by měl taky autorizovat text těch zveřejněných mailů - FF je prý zcenzuroval a vypustil odstavce týkající se análního bělení...

   Vymazat
  5. Producent na sebe prozradil, že nemá daleko k urážkám a mafiánským způsobům (zastrašování přesdržkou). Otázka je, jestli by to ještě chtěl rozmazávat medializovanou žalobou.

   Na jiných blogerských serverech se často setkávám se zveřejněými emaily různých firem. Kdyby to bylo nelegální, server by si to pohlídal, když už si hlídají třeba rasismus nebo nacistické symboly.

   Vymazat
 33. Obecně vzato bych p. Fukovi nedoporučoval spoléhat se na právní rady, získané diskuzí na blogu. Zvlášťe ne ty výše uvedené. Ve většině případů se jedná o totální bláboly (např. ochrana autorských práv).

  Důležitá je podle mne tato věta (cit):

  PS Pokud hodláte zveřejnit tuto konverzaci, tak jste zcela jistě i bulvární hovado, které se jen snaží jakýmkoliv způsobem zvýšit čtenost svého webu.

  Ze které vyplývá, že autor dopisu se zveřejněním v zásadě počítá. Pokud by byl formulovaný jednoznačný zákaz (nezveřejňujte můj dopis) a i kdyby nebyl, ale z dopisu by vyplývalo, že se jedná o osobní korespodenci, která nemá být zveřejněna a FF by tak přesto učinil, mohlo by se jednat o porušení práv podle občanského zákoníku (§ 12 a násl. občanského zákoníku) a protože blog je veřejný, tak potenciálně i o trestný čin. Byť by porušení zákona bylo poměrně nepodstatné, prostě by tu bylo a soud by jej musel projednat.

  To je riziko, které musí FF přijmout. Další riziko, které musí přijmout je, že jestli z FFFilmu udělá takhle bředovitý bulvár, kdy většinu obsahu zabírají ubohé diskuze nad
  ubohými tématy, tak se mu na čtení z vysoka vykašlu.

  OdpovědětVymazat
 34. Fero, ja ti poviem co mas spravit. jeb na to. neviem ako ostatny, ale ja ti posielam prachy ked sa tu nad niecim dobre zabavim. informacia, ze nejaky strnad je blbec, je mozno zaujimava, ale nedam ti za nu ani cent.
  takze podobnych retardov nabuduce proste ignoruj. maximalne ta moze tesit ze pises dobre, ked takymto sposobom reaguje na tvoj clanok taky chuj. ale to je vsetko, ignoruj ho, a aj vsetkych jemu podobnych.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak tohle je snad nejlepsi reakce v cely ty kauze, co jsem tu zatim videl! Jako sponzor rikam: Franto, jeb na to.

   Vymazat
 35. Fuka: Jenom idiot může chtít vážně míněnou radu na svém blogu, kde píše jen samé kokotiny pro bandu retardovaných anonymů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aneb jak v jedné větě urazit současně autora blogu ("idiot"), obsah blogu ("kokotiny") i čtenáře blogu ("retardovaní anonymové")... Jenom si říkám, jestli si milý yo uvědomuješ, že tím kritizuješ i sám sebe, protože evidentně tento blog také čteš (tj. čteš kokotiny a jsi mj. retardovaný anonym)...a ne, to, že jsi registrovaný jako "yo", tvoji anonymitu opravdu neodstraňuje ani v nejmenším...

   Bože bože, proč na světě existují lidé, kteří do diskusí přispívají jenom příspěvky tohoto typu...? Nějaké ošklivé vzpomínky z dětství? Důsledky análního bělení?

   Vymazat
 36. Jedno je jisté: pan Strnad si formou onoho mailu o zveřejnění přímo řekl, stejně jako o to, aby nedošlo k žádné změně v článku, přestože chtěl opak a myslel to patrně dobře. zde je na vině zřejmě jeho horká hlava a neznalost, jak lidé na některé věci reagují a jak se má člověk vyjadřovat, když chce něco po někom, co dotyčný dělat nemusí... ano, zveřejňování korespondence je nemorální. tato korespondence však neobsahovala nic osobního, jen to pan Strnad nevychytal s formou... v dnešní době může být člověk stíhán za cokoli, ale tohle zjevně nebude ten případ...

  OdpovědětVymazat
 37. osobně pokud bych chtěl opravdu mít jistotu, zavolám právníkovi a nespoléhám na svůj selský rozum ohledně výkladu zákona, je to ztráta času

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No tak on málokterý "normální člověk" (za kterého v tomto ohledu Frantu můžeme považovat) má k dispozici nějakého právníka, který mu na telefon řeší jeho právní problémy. Taková služba je zpravidla výsadou lidí úplně jiného typu.

   Vymazat
 38. Tohle je náhodou úžasná diskuse. Člověk má pocit, že fakt přišel mezi lidi.
  Zdraví redardovaný anonym.

  OdpovědětVymazat
 39. Je to debilní a nudná diskuze. Franta prostě půjde do pekla, kde bude do na věky věků jíst výhradně knedlíky plněné a chleba se škvarkama a k tomu mu budou čerti číst nedělní vydání Blesku a v televizi budou donekonečna vysílat snímky Zdeňka Trošky a Marie Poledňákové. A on si zatím bláhově myslí, že morální zákony jsou podřazené těm psaným, hihihi...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "v televizi budou donekonečna vysílat snímky Zdeňka Trošky a Marie Poledňákové"

   Do prdele, já jsem mrtvý!

   Vymazat
 40. Jenom bych připoměl historické precedenty zveřejněných dopisů, např.
  http://www.argo.cz/knihy/62764/dopisy/
  http://www.kosmas.cz/knihy/165653/dopisy-lasky/
  http://www.kosmas.cz/knihy/103843/dopisy-milene/
  http://www.kosmas.cz/knihy/143470/dopisy-hitlerovi/
  http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/spisy/5/dopisy-olze
  ne všichni asi předpokládali jejich uveřejnění. Přesto k tomu došlo a nikdo kvůli tomu nebyl popotahován.

  stan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A nejvetsi hyena je ten Ístvůd

   http://www.imdb.com/title/tt0498380/

   Vymazat
 41. To, co FF udělal (uveřejnil dopis) je plně v souladu s jeho morálkou a přístupem k otevřenosti. Nikdo mu nevyčítá, že vystavuje na netu posměchu své souložící homopsy (aspoň jsem žádné protesty ze strany homopsí komunity nezaznamenal), ani to, že si stká svého homopsa do trenek a neumněle se snaží vydávat obrpenis svého psa za svůj vlastní (žádné protesty ze strany homopsí komunity jsem opět nezaznamenal). A ani mu nikdo nevyčítá, že veřejně a transparentně přiznává, co dostává za psaní na blog FF... Nevím, co p. Strnad čekal od člověka, jako je FF (a to myslím v pozitivním...). V tomto ohledu se mi FF zdá být člověk čitelný a "konstantní". Kdyby se všichni lidé chovali čitelně a konstantně, byť klidně nemorálně, lépe by bylo na světě.
  Ale co dělat, potrefená mediání mrdka se vždy ozve.

  OdpovědětVymazat
 42. Jelikož jsem já byl pisatelelm onoho komentáře o autorském zákoně a jeho porušování, dovolím si přispět. Nechce se mi pročítat všechny dosavadní příspěvky, proto prosím omluvte, pokud někoho opakuji.
  Zdůraznil bych, že cokoli sepsaného někým konkrétním je autorské dílo. Uměleckou hodnotu tohoto "čehokoli" nelze objektivně posoudit, tudíž jakákoli argumentace "dyť to není žádný umění takovej dopis" je zcestná. Lze vyloučit jen věci definované v zákoně (politické projevy apod.) nebo obecně známá slovní spojení atd. Kopírování cihího díla je jasné porušení autorského zákona a je zcela lhostejné, zda je to za účelem obohacení či nikoli.
  Moje zkušenost s fotografiemi, které mi byly ukradeny (tzn. někdo si je dal na své stránky, aniž by se zeptal) říká, že pouhá pohrůžka s dostetečnými citacemi z autorského zákona dokáže vygenerovat na bankovním účtu extra money.
  A opět, je zcela irelevatní, že to bylo ještě v době, kdy jsem cvakal kompaktním foťákem se třemi megapixely a o umění nemohla být řeč. Jen jsme měli zrovna pár přednášek autorského práva na škole...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Gratuluji. Zveřejnění Strnadova slintu by za porušování autorského zákona nemohl považovat ani idiot. Najděte si jiného koníčka, právo vás minulo. A opovažte se tento můj komentář někam kopírovat!

   Vymazat
  2. Vždycky když mám chuť psát víc než druhý komentář, vzpomenu si na toto: http://imgs.xkcd.com/comics/duty_calls.png

   Vymazat
  3. ty ses dobrej magor :-D

   Vymazat
 43. Mimochodem, Františku, kdepak jsi legálně nabyl například obrázku k dnešnímu článku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.istockphoto.com/stock-photo-11703048-man-and-paragraph-symbol.php

   Vymazat
 44. No, podle mě je nejzásadnější otázka: Má smysl, něco takového (tzn. věc, na kterou zcela jistě budou existovat různé právní výklady i mezi samotnými právníky - ostatně tak, jako na všechno ostatní) řešit se čtenáři blogu ve fóru? Františku, předpokládám, že Tvá otázka, zda porušuješ zákon byla spíš řečnická - asi nečekáš, že se Ti tady dostane něčeho víc než "podle mě"/"to snad dá rozum" atp. Zajímavé by bylo, kdybys kontaktoval nějakého právníka zabývajícího se osobnostními právy a napsal update, cos zjistil...

  OdpovědětVymazat
 45. Nevím, ale jestli má jít fffilm tímto směrem, tak to se na to radši vysrat, ne?

  OdpovědětVymazat
 46. Zveřejňování mailů je docela zajímavá otázka. Zeptal jsem se kamaráda právníka a věc se má tak, že to rozhodně není trestný čin a obecně to není ani protiprávní (netýká se vyzrazení obchodního tajemství nebo utajované informace, což není tenhle případ). Kdyby se adresát napřed zavázal, že korespondenci uchová v tajnosti, pak to porušil a pisatele tím poškodil, dalo by se max. uvažovat o náhradě škody či nemajetkové újmy v občanskoprávním řízení.

  OdpovědětVymazat
 47. Ja bych to spis videl takhle:
  This force is always proportional to the body whose force it is and differs nothing from the inactivity of the mass, but in our manner of conceiving it. A body, from the inert nature of matter, is not without difficulty put out of its state of rest or motion. Upon which account, this vis insita may, by a most significant name, be called inertia (vis inertiae) or force of inactivity. But a body only exerts this force when another force, impressed upon it, endeavours to change its condition; and the exercise of this force may be considered as both resistance and impulse; it is resistance so far as the body for maintaining its present state, opposes the force impressed; it is impulse so far as the body, by not easily giving way to the impressed force of another endeavours to change the state of that other. Resistance is usually ascribed to bodies at rest, and impulse to those in motion; but motion and rest, as commonly conceived, are only relatively distinguished; nor are those bodies always truly at rest, which commonly are taken to be so.

  OdpovědětVymazat
 48. Asi ti moc nepomůžu – nejsem právník.

  OdpovědětVymazat
 49. Zajímavý obrat! Jo, je to trošičku pozdě, ale:
  + trestné to není ani náhodou +
  viz:
  https://www.bezplatnapravniporadna.cz/obcanske-pravo/nezarazene/42370-zverejneni-pracovnich-emailu-a-listovni-tajemstvi.html

  OdpovědětVymazat

Komentáře jsou moderovány kombinací umělé a lidské inteligence. Mohou být zveřejněny až po několika hodinách a ty zveřejněné mohou později zmizet. Pokud pošlete stejný (nebo podobný) komentář několikrát, výrazně se tím snižuje pravděpodobnost, že bude někdy publikován.