10.9.12

Skladatelem snadno a rychle (Část 3): Rytmus a rekurze

Toto je třetí díl seriálu, jehož první dva díly si musíte přečíst a pochopit, pokud vám má tento díl dávat smysl!

V předchozích dvou dílech jsme se bavili o harmoniích, ale jen velmi letmo jsme se zmínili o tom, jak důležitý je rytmus, to znamená délky not a mezery mezi nimi.

Rytmus je opravdu důležitý. I když jeho manželka občas někoho zabije autem.Hudba je v jistém smyslu rekurzivní nebo fraktálová. Tím mám na mysli, že skladba se skládá z motivů, motivy se skládají z taktů, takty se skládají z not, noty se skládají z kmitů a na všech těchto úrovních platí překvapivě podobné zákonitosti.

Na všech těchto úrovních musí existovat jistý řád a souznění, založené většinou na systému poloviny a dvojnásobku, a na všech těchto úrovních nacházíme rytmické opakování (ať jde o tóny melodie nebo o kmity tónu), které je občas ozvláštněno tím, že z toho rytmu na okamžik vypadneme, abychom se do něj za chvíli (za 10 sekund nebo za setinu sekundy) vrátili.

Zatím jsme probírali tento řád na nejnižší úrovni, v kmitání a souznění jednotlivých tónů.

Teď se podíváme o pár úrovní výše, na rytmus, vytvářený sériemi not. Přitom vám pravděpodobně začne docházet skutečnost, že spousta věcí v hudbě není "dobrá" nebo "špatná" a to, co je nebo není "kvalitní hudba" je opravdu strašně relativní.

Začněme od něčeho jednoduchého, co všichni znáte: Od oblíbených Ovčáků, čtveráků. Ignorujte teď na chvíli, jaké tóny se v tomto evegreenu hrají, a soutřeďme se pouze na jejich rytmus (na rytmus toho, kdy která nota začíná, nikoliv na jejich délky). Když si je zapíšeme do políček (která jsou podobná těm, ve kterých zapisujete melodie v piano rollu), dostaneme pro první sloku písničky tento rytmus (červená = začátek noty, šedá = ticho nebo doznívání noty):


Kdybych nebyl omezen šířkou obrazovky, zapsal bych to celé do jedné vodorovné lajny. Protože jsem byl omezen šířkou obrazovky, rozdělil jsem to na několik řádku a z nějakého důvodu mi přišlo nejlepší rozdělit to po osmi okénkách na řádek.

Jak vidíte z grafického znázornění, dává takové rozdělení dost zřejmý smysl, protože při takovémto rozdělení je skladba složena jen ze dvou různých rytmických motivů: První, druhý a pátý jsou shodné (motiv A), stejně tak třetí a čtvrtý (motiv B). A protože Ovčáci, čtveráci mají ještě druhou sloku ("To je lež jako věž" atd...), která je melodicky a rytmicky úplně stejná, struktura celé písničky je: AABBA-AABBA (pomlčkou jsem pro názornost rozdělil obě sloky).

To, čemu jsem v předchozím odstavci říkal "motiv", se ve skutečnosti jmenuje takt.

Takt je nejmenší jednotka skladby, která z rytmického a melodického hlediska dává smysl.

To je dost nekonkrétní definice. A je to tak správně, protože takt si mohou různí interpreti a skladatelé definovat pro stejnou skladbu rozdílně!

Takt má ještě jednu, trochu konkrétnější, definici: Když přesně na začátku taktu praštíte do bubnu nebo do basu (nebo do obojího), bude to k hrané skladbě dobře pasovat.

Pokud je to pro vás překvapivé zjištění, okamžitě si to sami vyzkoušejte. Zazpívejte si "Ovčáky" a na začátku každého řádku si tleskněte. Pak zkuste tleskat dvakrát rychleji (přičemž zpívat budete pořád stejně rychle). Pak čtyřikrát rychleji. Pořád to bude k sobě sedět. Jeden takt "Ovčáků, čtveráků" může mít osm políček, čtyři políčka nebo dvě políčka (nebo jedno jen šestnáct, ale to už zní dost divně).

Pokud se vám nedaří zpívat a tleskat, použijte svůj oblíbený hudební sekvencer a v něm si vše vyzkoušejte v Piano rollu. Místo tlesknutí použije buben nazvaný "Kick" nebo "Bass drum". (Pozor: Pokud opravdu zadáte melodii do políček Piano rollu přesně tak, jak je to nakresleno na mých obrázcích, Ovčáci vám budou hrát strašlivě rychle a musíte hodně zpomalit celkové tempo, aby to znělo nějak rozumně).

Ponechte bouchat buben v každém osmém políčku (tedy v 1., 9., 17., 25. atd. políčku skladby) a přidejte k němu bicí nástroj "Hi-Hat" nebo nějaký jiný slabší, méně výrazný bicí zvuk na každé druhé políčko (takže jich bude čtyřikrát víc než těch původních bubnů). Výsledek bude znít takto (pokud nezní, tak jste někde něco popletli):

Pokud jste někdy slyšeli metronom, jistě uznáte, že zní dost podobně jako tyto bicí. Tyto bicí nám definují rytmus celé skladby. Kick označuje začátek taktu. Hi-Hat označuje jednotlivé doby. Každý takt má čtyři doby. Jedna doba jsou dvě políčka. Jeden takt je osm políček. Naprostá většina hudebníků při poslechu "Ovčáků čtveráků" okamžitě dojde k závěru, že "Ov - čá - ci" je jeden takt a má čtyři doby. Není to ale nijak objektivně dané a kdyby se někdo rozhodl, že každá doba má pouze jedno "políčko" z úvodního schematu, nebo že každý takt má pouze dvě doby místo čtyř, není to objektivní hudební chyba. Ovšem takový rytmus, který jsem zvolil já, je v tomto případě nejvhodnější, neboť prostě nejlépe vystihuje rytmický styl této skladby. Prostě to tak cítím. A tím se dostáváme k poměrně zásadnímu prubířskému kameni. Zkusme nyní opustit dvojnásobky a změnit bicí tak, aby jeden takt sestával ze tří dob, nikoliv ze čtyř (přičemž délka jedné doby i rychlost skladby zůstanou stejné). Výsledek zní takto:
To zní velmi divně. Nebo snad ne? Odvážil bych napsat, že pokud vám na tomto rytmu u této skladby nepřipadá nic divného, pak bohužel NIKDY V ŽIVOTĚ NEBUDETE SKLÁDAT HUDBU, protože prostě nemáte základní smysl pro rytmus, a ten se naučit nedá. Sorry.
 • Pokud máte u skladby uvedeno číselné tempo, toto číslo udává, kolik dob připadne na jednu minutu. Například tempo "130" znamená, že za minutu má skladba 130 dob, tzn. 130 úderů do Hi-Hatu. Tempo 65 je pak logicky dvakrát pomalejší. Stejně tak ovšem můžeme skladbu dvakrát zpomalit tím, že tempo necháme stejné, ale jednu dobu prodloužíme na dvojnásobek. V klasickém notovém zápisu můžeme stejnou skladbu zapsat mnoha různými způsoby. Bude to stále záznam stejné skladby, a přesto ji každý hudebník zahraje trochu jinak, protože klasický notový záznam nezaznamenává všechny nuance hudby.
Větší polovina existující euroamerické hudby je na čtyři doby nebo nějaké násobky / poloviny téhož. To znamená, že takt má většinou čtyři nebo osm dob a základní hudební fráze mají dva, čtyři nebo osm taktů. Přitom každá doba se ještě dále může dělit na své poloviny, čtvrtiny, a tak dále. (Rozhodně mohou být i kratší tóny, než je jedna doba.) Menší polovina existující hudby pak pracuje s třemi dobami. Klasickým příkladem jsou například valčíky, na které si můžete rytmizovat "Um ca ca, um ca ca, um ca ca, um ca ca.." (všimněte si, že basová nota zazní každou třetí dobu). Ale existují i složitější rytmické kombinace: Například Takt se čtyřmi dobami, z nichž každá se dělí na tři třetiny. Nebo takt se třemi dobami, z nichž každá se dělí na dvě poloviny. S pomocí těchto kombinací dvojnásobků a trojnásobků zaznamenáte 99 procent existující hudby (spadá mezi ně například i takt se šesti dobami nebo s devíti dobami, protože 2 x 3 = 6 a 3 x 3 = 9). Jen tak pro zajímavost zmíním pár soundtrackových příkladů z toho zbývajícího jednoho procenta: Na pět dob je slavný motiv ze seriálu "Mission: Impossible" od Lalo Schifrina:
 
A protože na pět dob se opravdu blbě tancuje a mládeži se to špatně brouká, v celovečerních M:I filmech je tento motiv často remixován na čtyři doby. Co se týče rytmu na sedm dob, tam bychom museli lovit už hodně dlouho. Napadá mě snad jen následující motiv z Hvězdného prachu.
   
V tomto případě jde především o hudební vtípek skladatele Ilana Eshkeriho (v listopadu ho budete moci vidět v Praze), protože tento sedmidobý motiv patří zlému princi Septimovi (a je to sedmá skladba na soundtracku). Nenechte se zmást tím, že tam občas uslyšíte takt s jiným počtem dob - většina první poloviny skladby je skutečně v rytmu sedmi osmin. A není nic neobvyklého na tom, že se ve skladbě na chvíli délka taktu změní (obzvlášť u současné nepopulární hudby).

Tím nechci říct, že by se sedmiosminové a podobně bizarní takty ve filmové hudbě nepoužívaly. V oblibě je měl například Jerry Goldsmith ve svých akčních skladbách (ukázka z Total Recallu), ale málokdy je uslyšíme jako zapamatovatelný motiv s melodií. Protože je o dost složitější si je zapamatovat / zabroukat, neboť na ně naše uši / mozky nejsou zvyklé. Zato se hodí k tomu, když vás na Marsu honí mutanti. Když už jsme u Total Recallu, Poslechněte si úvodní melodii a pokuste se odposlechnout, jak byste rytmicky zaznamenali to nejvýraznější "plácání", které se tam celou dobu opakuje stále dokola (ostatní rytmy a melodii ignorujte). Zde je řešení, ve kterém vidíte rytmus této skladby. Pokud si řekneme, že Total Recall je na čtyři doby, pak se v jeho rytmu opakují stále dokola následující čtyři takty (tzn. na tomto obrázku jsou celkem jen čtyři takty [nikoliv dvanáct], ovšem pro tři různé nástroje, hrající současně):
Než se skladba rozjede do tohoto rytmu, začíná čtyřmi takty, kde je jen samotné práskání, a pak dalšími čtyřmi takty, kde přibude bas, ale chybí mu dvě doby (třetí doby v prvním a druhém taktu). Teprve od devátého taktu zní to, co zde vidíte namalováno, včetně pulsující elektroniky na každou dobu. A zní to pak (jako doprovod hlavní melodie) několik desítek následujících sekund. Tady jsem totéž nahrál ve FL Studiu:
Nějak tomu chybí šťáva, že? Je to jednak tím, že jsem vynechal vysoký dlouhý tón, který od počátku zní nad tímto rytmem, ale především tím, že jsem si nepohrál s instrumentací. Udělám malou úpravu, spočívající v tom, že k "práskání" přidám ještě jednu jinou ránu (hrající v přesně stejném rytmu) a že celé skladbě přidám ozvěnu, jako kdyby zněla v koncertním sále (v hudebních programech se jí říká "Reverb"). Žádné další změny jsem neudělal, a přesto výsledek zní podstatně lépe:
A to jsme se ještě vůbec nezačali věnovat melodii. Samozřejmě to má stále velmi daleko k Londýnskému symfonickému orchestru, ale dokazuje to jednu zásadní věc: Instrumentace a mix jsou skoro stejně důležité jako skládání, a přitom nemusí jít o nic komplikovaného. Místo rány na bicí použijete ránu na několik bicí současně (analogicky místo jednoho tónu použijete tentýž tón na více nástrojích současně nebo v různých oktávách současně). A přidáte filtry, které upravují znění zvuku. (Při napodobování velkého orchestru je bezpodmínečně nutný Reverb.)
Tady vidíte, jak důležitý je v hudbě rytmus a jak je skladba unikátní svým "feelingem" a poznáme ji, aniž bychom vůbec hráli její melodii.

Problematiku rytmů jsme zatím jen nakousli. Problematice skládání bicích linek jsou věnovány celé knihy (jen bicích linek, ne basů a melodií), a zatím jsme se vůbec nezmínili o různé dynamice tónů - když hrajeme například jeden tón pravidelně každých 200 milisekund, ještě nám to neříká nic o tom, zda každý tón opravdu trvá celých 200 milisekund, nebo pouze 130 milisekund a po něm je 70 milisekund ticho. Jestli ten tón má konstantní hlasitost, nebo ta hlasitost od začátku tónu klesá. Nebo stoupá. Nebo osciluje...

V tom je také obrovský prostor pro experimentování a prolíná se zde dynamika s rytmem - obzvlášť v dnešní době elektronické hudby, kdy můžeme jakýkoliv nástroj donutit k tomu, aby hrál způsobem, který je v realitě fyzikálně nemožný (například klavír, jehož tón se po svém rozeznění zesiluje).
Naštěstí jste už nyní ve stádiu, kdy základy máte z prvních dvou dílů a všechny další věci se můžete dozvídat (nebo objevovat) napřeskáčku, po menších izolovaných dávkách.

Tak zase třeba příště...

166 komentářů:

 1. Františku,
  tyhle hudební semináře jsou naprosto super. I když nikdy nebudu skladatel =) (a věděl jsem to už dřív), tak mě to fakt baví číst, zejména ty odkazy na filmovou hudbu a vzájemné souvislosti. Díky moc.

  OdpovědětVymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 3. Rytmus je opravdu důležitý. I když jeho manželka občas někoho zabije autem. :-)))
  Dobre ty!!!
  A Horak je pyca, o chlebu ani nemluve.

  OdpovědětVymazat
 4. Opravte mě jestli se pletu, nejsem od fochu... ale rytmus považuju přímo za základ. Přitom ve většině kytarových škol se začíná akordama. Člověk se může naučit akordy, (snad i rychle přehmatávat aniž by si přitom vykloubil prsty), ale jakmile nemá rytmus, hudbu z toho neudělá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jeste jsem nenavstivil kytarovou skolu, lektora ci kurz kde by se zacinalo akordama. Pekne stupnice, do chcipnuti. Pri nich drzet rytmus do chcipnuti. Akordy a vubec harmonie se pak zaklada na znalostech stupnic. Kadliku, kampas to chodil?

   Vymazat
  2. Já jsem nechodil nikam, vždyť říkám, že nejsem od fochu. To jenom každej koho znám že se učil na kytaru, ať už na kurzu nebo sám, začínal akordama. Proto mi to přišlo divný. Jestli máš zkušenost jinou, pak je zřejmě všechno v pořádku a další generace budou plné virtuosů.

   Vymazat
  3. presne .. stupnice a rytmus ... az do krve.

   Vymazat
  4. No tak v tom pripade - prirodni talent si muze zacit cim chce. Pokud ale potrebujes i rozum k tomu hrani, zacatek akordama zpusobi Interpreta akordu z obrazku. Dal se nedostane.

   Ale chapu co si myslel. Chronologicky se opravdu zacina akordem. U kytary typicky E-moll, A a mozna D :) Tam se vyvoj navzdy zastavi pokud se nedoda zaklad - stupnice a rytmus.

   Vymazat
  5. K mýmu učiteli na škopky chodil jeden kytarista. Právě kvůli rytmu. Nehrál na celou soupravu, chodil jenom vyťukávat na virbl. A učitel říkal, že by to aspoň chvíli doporučoval každýmu muzikantovi. Rytmus je totiž nejdůležitější.

   Vymazat
 5. Komplikovaný rytmus vysvětluje i to, proč se tak blbě pamatuje a zpívá jinak hyperpopulární "Solsbury Hill" os Petera Gabriela:
  http://www.youtube.com/watch?v=9fF8wU4Nl9Y

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To musela bejt sranda kdyz se jeho vlhke groupies zamotavaly a skytali pod podiem :)

   Vymazat
 6. Super clanek. Dekuju. Clovek to sice tak nejak cejti, ale neni vubec na skodu si "fyzicky" vymezit pravidla.
  K odkazum na filmovou hudbu: Klasicky pripad Goldsmithova out-of-box mysleni... a vlastne ne jen jeho.

  Tohle sem dam jen jako dalsi pripad takove jedinecnosti. Musi se to doposlechnout cele kvuli gradaci a tomu pocitu, kdyz to dojede.
  VAROVANI : Je to trochu silny kafe, ale insrumentalne genialní.
  http://www.youtube.com/watch?v=F6AkNmyiQto&feature=related
  Jsem zvedavej na vase naazory.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Me to prijde ze to pekne slape 4/4 vod zacatku do konce. Aktualnim rozpolozenim jsem byl rozkydnuty, takze me ten rev dost rusil, ale dal jsem to cely a je to voser :)

   Vymazat
 7. Chleba je také důležitý, i když občas zplesniví a je z něj na blití.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poviem ti jedno tajomstvo, ja na rozdiel od teba dokážem tieto články oceniť aj po odbornej stránke a napriek tomu nemám potrebu zasierať diskusie pod nimi. Zato však platím bulvám.

   Vymazat
  2. ale chleba nekecej tudle si tu machroval a hazel tisovy castky, a pritom mas doma cernobilou televizi a sklenenej monitor.

   Vymazat
  3. Nejsem blázen, abych solil za něco, co zamrzává tak, že se nedá několik sekund skrolovat...

   Vymazat
  4. Startuje na prvni naslapnuti :)

   Vymazat
  5. jé to jsem celej já xixixi

   Vymazat
  6. Chleba my tady diskutujem vo hudbe a ty si kreslis obrazky!
   BTW: Chleba,mam na tebe dotaz, hele kdyz uz tady soutezis s Horakem o nejvetsiho debila, jak vypada prubezny poradi? Vedes?

   Vymazat
  7. Závidíš... nevieš kresliť ani robiť muziku. Len vypisovať kraviny.

   Vymazat
  8. Ty si profik chlebec :) Fak ze jo :) Nevypadnes z role nikdy.

   Vymazat
  9. Romane tobě já závidím hlavně tu čepici, nevoholenou tvář a nihilistcký výraz někoho kdo má všechny v pyči.

   Vymazat
  10. Spimfurt, Fanda... dík za komplimenty.

   Vymazat
  11. Chleba je zdatnej oponent. Vytrvalej. IQ hojdaciho konika, ale pile a vytrvalost mu nechybi :-)

   Vymazat
  12. Úsmevné. Čitať svoje vlastné invektívy nasmerované na mňa.

   Vymazat
  13. Roman, tvoje existence je invektiva evoluci.

   Vymazat
  14. Tomáš, no hurá! Takže prvú kapitolu "Idiot's guide to online insults" (v českým překladu G. Davídek 2004) si si už prelúskal. Sú to pomalé krôčky, ale pôjde to. Len tak ďalej. Samozrejeme odporúčam pozorne čítať aj moje príspevky, nech trošku nasaješ aj aktuálne trendy.

   Vymazat
  15. Chleba me by bylo dost divny kdybys mi neodporucal svy prispevky, pac v tech je dycky hodne pravdy zejo? Tyvole ty ses neco jako ekzem, tezko se ho zbavit :-) at si ctenari udelaji nazor sami, ja uz na to nemam.

   Vymazat
  16. Mimochodom, možno keby si ten ekzém prestal škrabať v naivnej viere, že zmizne, tak by ustúpil.

   Vymazat
 8. Tohle je pro mě bulvový bulvár..
  To už si ten namachrovanej debílek tu umělohmotnou slepici vzal?
  Dobře jim tak!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jj, uz si ji vzal, tady mas dokonce video ze svatby: https://www.youtube.com/watch?v=lqnCsTovcLI&feature=player_embedded ;)

   BTW Medeo uz te nejakej teplak sbalil na hlasku "budeme mit spolu dnes vecer sex?" vsadim smradlavy adidasky ze jo...

   Vymazat
  2. Nejsem až tak zlá, abych tě připravila o jediný boty.

   Vymazat
  3. Já vsadím chlebcovu placatou čepici že ne.

   Vymazat
  4. Ano, veselice bude probíhat v salonu Norberta Lichého.

   Vymazat
  5. Ano, veselice bude probíhat v salonu Norberta Lichého.

   Vymazat
 9. FF: Chapu ze je to hodne prace, ale kdybys pridal videa s bezicim pianorollem, mozna by mohlo zmizet par odstavcu a diferencialnich rovnic z vykladu :)

  Me osobne se diky "narozeni" v protrackeru vsechno v hlave vizualizuje trackerove a z piano rollu mam zavrate :) To uz asi nezmizi.

  OdpovědětVymazat
 10. FF: A jeste jedna odborna. Ktery idiot vymyslel H? Vsude na svete je to B a dava to perfektni smysl v ionsky stupnici: ABCDEFG. U nas ale nejaky tele udelalo AHCDEFG... Proboha proc :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jn, navíc "béčko" je u nás Hes..To bude nějakej příbuznej toho, kdo vymýšlel seřazení písmen na psacím stroji:-)

   Vymazat
  2. No znamo je, ze prehazeli pismena na klavesnici aby se na ni nedalo psat tak rychle a furt se nezasekavaly psaci stroje. Ale zpomalovat hudebniky v jejich uverzalni reci prekladem B<->H je dilo mnohem vetsiho hovada.

   Vymazat
  3. Horák, nevím tedy jestli vymyslel H, ale rozhodně je to idiot...

   Vymazat
  4. hele, ja nad tim premejslel uz leta a teprve ted me napadlo se po tom trochu pidit. Jakoze vedel jsem, ze je to z nemecka a z nemecka pochazeji vsechny spatny veci, ale tohle me rozsekalo

   http://en.wikipedia.org/wiki/BACH_motif

   takze nota H je timto oficialne uznana za "kfalitni nemecka chumor"

   Vymazat
  5. Takze po obcankach a qwertz, dalsi ze skvelych daru nemecke kultury. Kurva to je moc.

   Vymazat
 11. Touto je výjimečná diskuse, anonymní kokot se projevil jen asi sedmkrát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stojis na praci anonymniho, stojis na jeho ramenou, to on tvori tudle mikrokulturu. Ty jen tak blbe pycujes.

   Vymazat
  2. Nazdar, co ty ses zač? Napiš víc, takhle se nemám čeho chytit. Hele ale nemám teď moc času, potřebuju vyřídit Horáka a pak je na řadě Chleba. I když, no jóó, když už to zmiňuješ, tyvole Horák se tu vůbec nevobjevil, že by ti znamenalo konec sex-robotích příspěvků? Takže chleba, jsi řadě.

   Vymazat
  3. Spimfurt, tesať do kamemeňa.

   Vymazat
  4. Romane to má bejt pochvala? Dopyče nemysli si že se z toho teďka vykroutíš. Seš na seznamu, úplně nahoře.

   Vymazat
  5. Alebo do ťeba.

   Ponůkni nám dajaké kůsky z tvojej skoršiej, možno aj poslednej tvorby. Prisahám, že či budú dobré alebo zlé, urobíme si z nich srándu.

   Vymazat
  6. Ikvétykve, priznaj, že oni si ťa v tejto mikrokultúre chovajú ako referenčú vzorku. Nic neumí, není vtipný, ale kompenzuje to iniciativou a vytrvalostí.

   Vymazat
  7. Spimfurt, prečo mám furt taký neodbytný pocit, že sa zúfalo snažíš zapadnúť do kolektívu.

   Vymazat
  8. Čo? Ja som Ikvétykve? Ak áno, nikdy som nebol iniciatývny a vytrvalý.

   Vymazat
  9. Spimfurt, ty si spimfurt. Zopár chybičiek v slovenčine máš, ale to je fuk, aj ja mám slabú češtinu, preto som si musel zaplatiť Honzu, aby tu 99ku terorizoval za mňa. ;-)

   Vymazat
  10. Pre těba pán Spumfůrt!. Azda napokon stále čakám na tvuoy prýspevok k hudobnej dizkůziji. Anonymný už bol.

   Vymazat
  11. Nechal som sa zasa sproste vyprokovovať, fakt nemám k tomu čo dodať. Hudobné ukážky parádne, Frantov prístup k muzike príkladný. Len som si pri tom spomenul na nejaký jeho starý cover (tuším nejakej hubbardovky) kde niečo trocha zmršil ale teraz nie som si istý či to bol problém rytmický, alebo netrafil tóny.. nechce sa mi hľadať ale on možno vie čo to bolo.

   Vymazat
  12. Tak a už to není výjimečná diskuse.

   Vymazat
  13. Tak teraz prýdě šrapnel Hlaváčik. FF dokurvil i James Bond megamaintheme. Iba zohnať dvuúůoókaz (prýšerné slovo) mi možno zopár dní potrvá.

   Vymazat
  14. Ha, tak to bylo rychly :) Panove, tohle je zhudebnena hra Action Force 2, udajne puvodne bez hudby. Tu dodal sam lektor FF a myslim, ze hned v druhem taktu vam to urve ucho. Vazne by me zajimalo jak se tohle zrovna jemu mohlo stat!

   http://youtu.be/OWwyDi5M9NA?t=16s

   Vymazat
  15. Spimfurt, to v Action Force neni James Bond Theme ale predelavka tohoto z Amigy! http://www.youtube.com/watch?v=xwo1wEvg9Og (Coz puvodne asi bylo inspirovano James Bond Theme a View to a Kill od Duran Duran, ale k obojimu to ma velmi daleko).

   Vymazat
  16. Stejne jak ta nostalgie funguje. Radsi si dam chip tune nez muziku z amigy :) A to jsem byl Atarista. 4ch, no synth, ale HW sumy a zkresleni pro basy.

   Vymazat
  17. Ataristov ja mam rad. mam jedneho oblubeneho polskeho autora z grupy Grayscale. ak sa nemylim xray sa vola pocuvam dokola vzdy ked ma to chyti. z ciech je dobry PG. a aj raster mal par slvelych kuskov, nech mu je zem lahka :-(

   Vymazat
  18. Pcotivo som si to prešiel. Bol to Axel-F. Jeden tón je mimo. Ale to je fuk, počul som aj horši cover od Mooga (Poliak).. ten rovno netrafil rytmus.. doteraz si myslí, že to mal správne. ;-) Mimochodom Fire je skvelá muzika. Viem že je to cover, ale na speccy je to jednoznačne najlepšie počúvateľńe. Milujem ju.

   Vymazat
  19. Keď už sme pri tom... Axel-F... *milujem*

   Vymazat
  20. ja jsem C64 maniak... hudbu z last ninja 1 a 2 povazuju dodnes v puvodni SID podobe za jeden z nejlepsich hernich soundtracku. z ruznejch cover verzi pak u me vede: http://www.youtube.com/watch?v=fi8Cce46hGo

   Vymazat
  21. No končne môže prázdna gebula zahlásiť, že fúze chlebcohorák je ukončena, pretože ja som commodorista jak vyšitý. C64 scene news c64.sk je môj web.

   Vymazat
  22. Chlebcohorak nemachruj ja jsem zaroven atarista i commodorista pcckar i konzolista. Chlebec ten tvuj portal je strasne hnusnej, este vic nez tvoje fotka.

   Vymazat
  23. To bude asi tým, že nerozumieš po anglicky. Vlastne ty nerozumieš ničomu, len to predstieraš. A vieš kam si môžeš strčiť tvoje emulatory? Áno tam...

   Vymazat
  24. Chleba já myslím že to nebude mou bídnou angličtinou. Ale líbí se mi jak se vždy dokážeš pochválit a vyrukovat s nějakou novou věcí, kterou si v životě dokázal.

   Vymazat
  25. Hele, Anonymní... myslim, že bys toho renesančního člověka neměl srát. Třeba je to i telepat. Anebo, kdo ví, je Horák jeho myšlenkový konstrukt, který se v touze po realizaci zakázaných přání osamostatnil a projektoval sem, aby nám svou existenciálností připomněl pomíjivost každé diskuse.
   Napadaj Tě ještě nějaký další píčoviny?

   Vymazat
  26. Môžes sa snažiť koľko chceš, výsmech mi nevadí. Keď už sme pri hnusnosti. Dúfam, že si aspoň vzhľadom pekný človek, keď už zvnútra si taký prázdny.

   Vymazat
  27. Chleba, slusnej oupenr, lec na me nezabira. Takze moc nedoufej. Kdyztak doporucuju zkusit stesti u Horaka, tomu uz to gaypanictvi leze na to misto kde maji ostatni mozek.

   Vymazat
  28. Neviem či som ti už spomínal, ale nepovažujem tvoje intelektuálne schopnosti na dostatočne vyvinuté na to aby som bral tvoje hodnotenia vážne, nehovoriac o tom, že ani komplimenty na mňa nezaberajú. Tak či onak díky.

   Vymazat
  29. ale i tak si hodnej ze si se mnou povidas :-) je to zoufalost ja vim konverzovat s takovou stvurou, ale v praci je nuda, bloncka na me sere a Anonymni se nekde flaka.

   Vymazat
  30. Tieto vágne informácie majú dokázať, čo. Tvoju úroveň? Tomáš (budem ťa tak odteraz oslovovať), neviem ako ty, ale ja sa tebou sa trpezlivo rozprávam len preo, aby som ti ozrejmil kde sa asi zhruba rozumovo nachádzaš. To prečo to robíš ty a čo si o mne myslíš, ma naozaj nezaujíma.

   Vymazat
  31. a tak, hlavne zes mi to vysvetlil. Nebot nejen me ale jiste i ostatni ctenare naopak neobycejne zajima na jakych projektech delas, co si myslis o filmu, hudbe, tvoje sbirka ksiltovek.

   Vymazat
  32. Tomáš, neviem ako ostatných, ale ty ako môj najväčší fanúšik si si to zjavne vzal za svoju povinnosť. A podľa tej bloncky a nudy v práci to vyzerá, že ani nemáš život, takže som rád, že ti ho tak dokonale vypĺňam.

   Vymazat
  33. Ty voe, já čekal nějaký rádoby seriosní chlebcocancy, ale tohle předčí moje vočekávání. Ten chlap... no abych to zas s invektivama nepřehnal... snad ani nemůže bejt. To je nějaká skupinová inteligence. Tolik dobrejch vlastností v jednom člověku (už zas, kurva, ale jak mu teda do pýče mám řikat?) by se nutně vymlátilo navzájem a zbyl by jen Horák. To bude nějaká študácká recese. Něco jako Martin Šmíd, jen víc lidí pohromadě. Dyť von je lepší než průměrnej politik vod socanů.

   Vymazat
  34. Báša, vadí ti, že ťa ignorujem? Tomáš mi úplne stačí.

   Vymazat
  35. Chlebec, vadí Ti, že se bavim s Anonymnim? Tebe se to vlastně týká jen okrajově. Ty seš tu jen jako předmět sociologický studie a v podstatě do toho nemáš co kafrat (po vašom: hovorit). Nesmíš bejt zas tak domejšlivej.

   Vymazat
  36. Sociologická studie my ass...

   Vymazat
  37. Baso, myslim zes kapnul na presnou podstatu Chlebcovskyho problemu. Domyslivost, arogance, sebestrednost, presvedceni o vlastni vyjimecnosti a dokonalych vlastnostech. Zajimave ze Frantiskova osobnost pritahuje tyto psychopaty. Ja tedy hodlam v teto studii pokracovat.

   Vymazat
  38. Basoj asi lezim v zaludku jeste vic nez 399 :D Ten hňup pouziva moje prijmeni uplne v nesmyslnejch vetach, kde se to absolutne nehodi. Vsadim se, ze se mu o mne i zda.

   Vymazat
  39. Tomáš, naozaj by ti pomohlo keby si pokračoval v štúdiu.

   Vymazat
  40. A hele je tu Horak a ten jeho berounskej slang. Takze sestava debilu je to v plnem poctu :-)

   Vymazat
  41. Tomáš, mimochodom, možno by si si niekedy mohol pozrieť film Unbreakable s Brucom Willisom a Samuel L. Jacksonom. Aj Mr.Glass si o sebe dlho myslel, že pácha dobro, pokým mu nedošlo, že je ten zlý. To, že svoj (cyber)stalking nevnímaš ako psychopatizmus ospravedlňuje len tvoja jednoduchosť, ale to že to nevidíš, neznamená, že to nerobíš.

   Vymazat
  42. Prosimtebe chleba, kdyz ja jsem cyberstalker, tak potom ty jsi bojovnik proti cyberstalkingu zejo? Kurva zase si z toho vysel jako ten dobrej a ja jako padouch. Ja to tedy vzdavam, proti takove moralni a intelektualni elite bych stejne nikdy nevyhral. Prenecham tento boj nekomu jinemu.
   Tomas padly cybestalker, 2012

   Vymazat
  43. Horák, mám-li napsat buď debil-bez-sebereflexe-ktery-si-mysli-že-ví-všechno a nebo Horák, použiju druhou variantu, páč synonyma jsou tu proč, Horák? No aby nám usnadnila vyjadřování. To, že podstata Tvojí osobnosti vyjadřuje zmíněné synonymum je mimo Tvůj dohled a nemá cenu, aby ses tim trápil.
   Je dobře, že si myslíš, že se někdo namáhá Tě gůglit, tedy pro Tebe dobře, možná Ti to dodá trochu sedůvěry. O pocitu, že se vo Tobě někomu zdá si tim už nejsem tak jistej, ale každýmu jeho Poděbrady, že jo?

   Vymazat
  44. Tomáš, nechcel som odpovedať lebo som to nepovažoval za slušné akokoľvek komentovať vzácny okamih sebareflexie, ale tuším si späť, takže len krátko: áno si.

   Vymazat
  45. Bášo, tobě asi na základce ukradli silnější spolužáci hodně svačin co?

   Vymazat
  46. o anonymech a dalsich Bášácg by mel Fincher natocit novej film, jmenovalo by se to Sociál network a mohla by to bejt dobra sonda do posramoceny psychiky internetovejch "diskuteru"

   Vymazat
  47. Horaku uz to tu nekdo napsal, jestli mas vaznej zajem o Chlebnika prestan tu krouzit jak nesmelej trubec a rozbal nakej zarucenej oupenr, jinak se z mista nepohnes.

   Vymazat
  48. a co kdyz mam zajem o tebe Tome? vzdyt celou dobu po mne jedes hlavne y

   Vymazat
  49. Horák, jasně že máš pošramocenou psychiku, vo tom žádná. Ale je dobře, že si uvědomuješ, že máš problém.
   My se Ti tu v podstatě snažíme slovy prostými a nehledanými, tedy Tobě srozumitelnými, naznačit, že jsi jen debil a proto tu vadíš. Prostě, s namachrovanejma chytráckejma kecama budeš furt jen za Horáka.

   Vymazat
  50. tak pravil podsamec Báša

   Vymazat
  51. Hele, možná by pro Tebe bylo zajímavý, kdybys zašel k doktorovi, aby zkusil zjistit proč se jako jedinej tady furt tak zabejváš mužskými genitáliemi a věcmi s nimi souvisejícími.
   Že mne tak napadá v té souvislosti:
   Maluješ po zdech na veřejnejch hajzlech?
   Koukáš okolomočícím chlapům na péra?
   Zajímá Tě pánskej striptýz?
   Bereš testosteron v pilulích? Nebo estrogen?!
   Chodíš relaxovat na dětský hřiště? Nebo hrát si? To si byl Ty tuhle vodpoledne?
   No nic. Ale zajdi tam.

   Vymazat
  52. co ma slovo podsamec (opositum slova alfa samec) spolecneho s genitaliemi Baso?? :D jako ja vim, ze te to strasne trapi, ale tentokrat jsem tim na tvuj malej penis nenarazel....

   Vymazat
  53. Zase vedle.
   Já Ti Jeníku Tvojí nevinnou masturbaci ega přeju, taky proč ne. Jen bych prostě byl radši, kdyby nebyla veřejná, nebo alespoň ne tady. Je fajn, že se u jednoho postu 2 x uděláš, a že Ti postačí napsat slovo samec, aby Ti houplo, ale proč bychom u toho měli být zrovna my? Nechceš se zas vrátit k tatinkově skrýši s DVDčkama a papírovejm kapesníkům? Prosííím.

   Vymazat
  54. Nechapu chleba nad cim se pozastavujes. "Vy" znamena ty a ten robot, nebo si myslis ze tu mas jineho fanouska? No a My, jsme ten zbytek ty trdlo. Uz to pochop, Tu kouli na ramenou nemas jen proto aby sis na ni daval ksiltovku co vypada jak dekl vod hajzlu.

   Vymazat
  55. jak psal Roman... "My"... tzn. ty, Tomáš 99 a jeho teplej bratr 492. pogratulujte si kluci, že jste VY :D

   Vymazat
  56. Tomáš, vedel si o tom, že podľa vedeckej štúdie, irónia (kam patrí aj "My") nie je pre deti pochopiteľná pred vekom osem, či dokonca desať rokov?

   Vymazat
  57. Kluciiiii, zalozte si nakej gay chat room, nebo si Romco udelej dovcu do Berouna za Honzou. Tady se to vase flirtovani fakt nehodi. Tohe je web pro filmovy fandy.

   Vymazat
  58. Tomáš, súhlasím. Tento web je pre filmových fanúšikov, ktorým ty podľa tých drístov čo píšeš absolútne nie si. Nehovoriac o tom, že neplatíš bulvám.

   Vymazat
  59. Tome 399, musim ale uznat, ze u komentu s kouli na ramenou jsem se pobavil. Zacinas se ucit od majstra flejmu a konecne si vytvoril prvni zabavnej koment.

   Vymazat
  60. Chleba, uz sem ti jednou rikal ze nebudu solit za neco co zamrzava a neda se odscrollovat dolu, nejsem blazen.
   Horak, konecne si tu lasku k majstrovi priznal. Musim uznat ze to chtelo odvahu. tady kde je to samej homofob.

   Vymazat
  61. Ale bulvy ti umožnili rozvíjať tvoju osobnosť a byť v spoločnosti v inšpiratívnych, inteligentnejších a krajších ľudí. Nemyslíš, že by sa patrilo im to splatiť? :-)

   Vymazat
  62. No jo jenze krome nich ses tu jeste ty a ten druhej tulpas. A to je zas dalsi argument proc nesolit. Nemyslis?

   Vymazat
  63. Platil jsi když tady nebyli, por favor?

   Vymazat
 12. Kdyz uz jsme u te hudby.. co rika tak uchylna komunita jako je fffriends na neco takhle nezneho.. Jmenuje se to "Ta holka v mym sklepe". Hezkej snuff klipek s tematickou hudbou.

  http://www.youtube.com/watch?v=hWYuwlnI4n0

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Řezníka znám a považuju ho za jediný český rap, který není NECHTĚNĚ směšný.

   Vymazat
  2. Nekdo zhudebnil diskusi na FFF jeste z dob sladke anonymity :)

   Vymazat
  3. Zhudebnena diskuze: presne... Jen lidice tam nejsou explicitne vyjadreny. Coz ovsem neznamena, ze doslova necni z prostoru mezi radky.

   Sladka doba anonymity: Me ta zmena nevadi.

   Nechtene směšní raperi: ano viz Ceska Rapublika, coz je uplne omylem nejlepsi ceska komedie ever.(snad jeste Prago union bych se zastal)

   Vymazat
  4. Tomas Janecek: http://www.fffilm.name/2008/11/esl-rapublika-80.html

   Vymazat
  5. FF: mehehehe. fffuj Frantisku. To je skodolibe.

   Cenu Metaforik roku ziskava ... (chvile napeti) ... reklama ... rekapitulace poslednich 20 vterin ... zaber na moderatoruv ff ... Frantisek Fuka.

   Samotné spojení "Profesionální český raper" ve mně vyvolává podobně protichůdné pocity jako třeba "Profesionální africký krasobruslař"

   Timhle zacit recenzi na film o profesionalnich raperech je proste "rachanda".

   Vymazat
  6. neni nechtene smesny - to je jako rict o Kabatu, ze jsou to vytecni agrorockeri; co W.W.W. napr. https://www.youtube.com/watch?v=XiZ9WfDyQo0 ?

   Vymazat
  7. WWW jsou genialni. Tedy Neurobeat.. Par prispevku zpet je dokonce uvadim...
   Jen je tu otazka, jestli je to porat jeste hip hop|rap.

   Ale mas u me strasne moc plusovejch bodu za pouhe vedomi o tomhle fenomenu.
   Slovy autora : ..tak si rozumime

   Vymazat
  8. Ja náhodou WWW poznám... vďaka A.D. Učitě se to zlepší... super song. ;-)

   Vymazat
  9. Ted jsem mozna uplna blond, ale co je to A.D.?

   Vymazat
  10. Martin Malý, Arthur Dent, misantrop.info myslím, že ten song spomenul na blogu vtedy keď už mal plné kecky vtedajšej práce. Ten song je síce trošku o niečom inom (sa mi zdá), ale tá veta zaspievaná presne tým správnym spôosobom skvele vystihuje podstatu váhania človeka praštiť s tým napriek tomu, že vie, že sa to nezlepší. ;-).

   Vymazat
  11. Artur Dent a Zafod Bíblbrox.

   Slysel jsi cele to album?
   Je strasne zajimave, ze ma jako jedno z mala jakysi dejovy oblouk. No vlastne se celou dobu ruznymi zpusoby vyvraci ta veta "urcite se to zlepsi". Graduje s kazdou dalsi skladbou. Ke konci uz je to slusnej nihilismus.

   Vymazat
  12. Fuha, to som nevedel, že tá veta sa tam opakuje. Ešte som od nich počul/videl asi dve skladby je to na mňa dosť ťažké. Skôr "ujíždím" na optimistickejších veciach. Uznávam ale, že sú skvelí v tom čo robia.

   Vymazat
  13. Neopakuje se.. jen to album cele tak nejak vyzniva stejne jako ta veta, recena tak jak je recena.

   Skôr "ujíždím" na optimistickejších veciach: tzn?

   Vymazat
  14. Dlhý zoznam širokého spektra žánrov. Vyberám si hrozienka z torty, málokedy sa stane, že by sa mi páčil celý album od nejakého interpreta.

   Vymazat
  15. TJ: souhlas s tim, ze PRAVE Neurobeat je vyjimecny; vc. klipu, Mic me uplne sestrelil, kdyz jsem ho poprve videl

   Vymazat
  16. Na origilanim nosici(ktery hrde vlastnim) jsou z druhe strany (ano CD je oboustranne) vsechny klipy. Psat, ze je Lexikon nebo Mic Skvelej asi nemusim, ale je tam taky tenhle poklad: http://www.youtube.com/watch?v=yzg74OTuXU4 - rok 93
   a
   http://www.youtube.com/watch?v=VhuJ6Ur9sug&feature=related
   To druhe ma cosi spolecneho s dokumentem Automat, ke kteremu frontman kapely delal hudbu.

   Vymazat
  17. http://www.youtube.com/watch?v=Leg-EfPo0MY&feature=relmfu
   jeste je tam jedna pecka..
   Netusite nekdo co je to za rok? Vim jen, ze track v 94 vysel na Real acid juice.

   Jeste jedna perlicka: Vite, kdo je ta roztomila zrzka ktera zpiva v klipech Nocni mura a Karamel?

   Vymazat
  18. to je urcite ten nosic, jehoz tloustka je neslucitelna s nacvakavacimi "notebookovymi" mechanikami :-)

   Vymazat
  19. Od oka mi prijde ta placka normalni.. Do notesu jsem nezkousel.
   Fakt nevim.

   Vymazat
 13. Opravdu bych chtel videt notovy zapis ustredniho tematu z Predatora, ta kombinace neceho, cabasy (snad), virblu a tympanu je pro me rytmicky tezko uchopitelna a i kdyz jakous predstavu mam (ty trioly jsou jasny, i kdyz kazda hrana jinak rychle), chtel bych to videt v notovy osnove :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Predator rytmus je jednoduchych 24 dob (8 x 3):

   BBBBBB---BBBBBB111222333
   B = bas
   - = pauza
   1, 2, 3 = ruzne perkuse

   Vymazat
  2. Diky. Ono to tak nejak zhruba bude, jen ten takt s cabasou mi prijde spis jako 4/4 11-1.

   Vymazat
 14. Tak jsem si dal celej ten klip toho slovenskyho idiutka. Tohle uz je vysmech ne? Rytmus...ty vole.

  OdpovědětVymazat
 15. Nejak jsem se nedokázal dopočítat rytmu u mým oblíbených Tubular Bells. Na wikipedii piší, že se střídá po taktu sedmidobý a osmidobý. Opravdu to vypadá, podle všech příkladu v článku i komentářích, že ta nejkrásnější hudba je ta nejméně standardizovaná.

  OdpovědětVymazat
 16. Užíralo mi prsty, když jsem psal do google "Rytmus Dara svatba", nicméně jsem po tomto ohavném průzkumu zjistil, že tito naši východní sousedé NEJSOU sezdaní. Podle mého za tím stojí PR tým čtyřicetileté slečny, který nedoporučil pořádat VESELKU v době soudních tahanic. Takže s tímto manželstvím je to asi tak stejné jako s existencí zmrzliny ICE'N'GO. Konec bulvární vsuvky.

  OdpovědětVymazat
 17. Po Filmech jako "Byl jsem mladistvym intelektialem" nebo o trochu nakladnejsim "Chocking hazard" jsem natrefil na uchylnost z nejvetsich: "Jehovova pomsta".

  http://www.youtube.com/watch?v=iqgKu51_1A0

  Scena, kdy jakysi beznohy a bezruky mrzak ( pardon restringovane participovany)znasilnuje na prahu pravoslavneho kosteliku svymi udy hlavniho hrdinu, je vskutku koulervouci.

  OdpovědětVymazat
 18. jeste jeden: http://www.youtube.com/watch?v=u-fI-FYVH3I&feature=related

  OdpovědětVymazat
 19. Odpovědi
  1. no to je trochu prehnany, ne? spis jsou oba jenom debilni, az to boli

   Vymazat
  2. a bylo tomu u Troma nekdy jinak? nebo u Byl jsem mladistvym intelektualem.. za zneni Michala Davida propichnout zaporaka ovladacem... to je preci coooooooool. Co chces vic? vybuchujici roboty... nebud jak Fuka... :)

   Vymazat
  3. mne jde spis o to, ze je rozdil mezi "blby az je to sranda" a "blby, ze se na to neda divat"

   Vymazat
 20. Romane nemuzes rikat anonymnimu jmenem. Prosim. Zapomen jmeno a zase cisluj jestli chces bejt konkretni.

  A stale cekam na ukazky tvorby. Napadl jsi anonymniho: "nevieš kresliť ani robiť muziku". To musis podlozit bud argumentem ze naozaj nevjye, nebo prezentovat vlastni tvorbu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když už se tu každej druhej teplák "nenápadně" pochlapil tím co poslouchá, tak já zrovna Blut Aus Nord.
   ..a pokud má někdo vážný problém s gay panictvím zrovna na svém blogu ilustruji svou radobynovelu o Coming outu. Nejste v tom sami!!..ale s muzikou jsem na tom stejně jako anonymní.

   Vymazat
  2. Medea, ty tvoje blackmetalovy kapely nikdo nezna. Jestli vsak mas na to zaludek napis neco o sblizovani chlebco a horaka.

   Vymazat
  3. Včera som omylom na dobrú noc videl túto "rozprávku". Jon Lajoie to mal nazdieľané na svojom "kanáli". Asi preto, že v tom účinkuje. Nedokázal som to vypnúť aj keď podľa optimistického spevu sa dalo čakať ako to skončí.

   Vymazat
  4. Médea11. září 2012 16:17

   Kerý BAN konkrétně?

   Vymazat
  5. Anonymni, black a doom je vzdycky dobrej, tak si koukej doplnit vzdelani. Za trest vem 24 babek a mazej si koupit tohle tricko:
   http://www.tshirthell.com/funny-shirts/i-bleached-my-asshole-for-this

   Nic jinyho si totiz nezaslouzis. Jo a vem taky jedno Frantiskovi, at ma neco kulturniho do Lidic.

   Vymazat
  6. Včera jsem poslouchala The Desanctification a dvakrát Memoria Vetusta II: Dialogue with the Stars.

   Vymazat
  7. ..a v tom mém vejžbleptu jsou shodou okolností muži čtyři, což by tady taky odpovídalo. Stačí jen přejmenovat a Alex je Horák.
   Sid - Chlebec, Báša - Marek a Anonymní 399 - Majk.

   Vymazat
  8. SID ku me zhodou okolnosti pasuje.

   Vymazat
  9. Vaše Jasnosti, víc než doom metal mě vystrašuje tady ten kvasimódo nade mnou.

   Vymazat
  10. Tomáško, vidím že si škrabkáš ekzém aj v ďaľšom článku, ktorý som na rozdiel od teba čítal. Nuž, škrabkaj ďalej, vyzerá to tak, že by som sa mal vrátiť radšej k tvojmu číselnému označeniu.. dosť dobre vystihuje tvoje IQ.... 99...

   Vymazat
  11. To je jasný, že Tě doom metal nevystrašuje, nemůže, to je jako by tě vystrašoval Prokofiev nebo Vivaldi, prostě hudba před spaním.
   Vašnosta Chlebec mne nijak zásadně nevystrašuje, přijde mi přiliš mírný, ano je vytrvalý ohledně odpovědí, ale nijak zásadně mne nemotivuje k nejakým reakcím. Občas po přečtení jeho komentáře zjistím, že nevím o čem byl.
   Pán Roman, chcelo by to občas nějaký šrapnel. Jen tak z plezíru.

   Vymazat
 21. Franto, kterou ze svych skladeb povazujez za nejzdarilejsi?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. preci soundtrack k Belegost

   Vymazat
  2. Ovladani mysi, dropdown menu 1989 na spectru? To bylo dost pokrokove. Ale pravda je ze Belegost hudbu ma v palici vypalenej kazdej :)

   Vymazat
  3. A to si predstav, ze jsem belegost sehnal predelanou na iphone. Me malem kleplo, kdyz jsem to pustil.

   Vymazat
 22. Nejvíc WTF diskuze v historii FFFilmu...

  OdpovědětVymazat
 23. silne vystrasujici.. tohle vsechno

  OdpovědětVymazat
 24. Pro klasiku na 7/8 nemusíme chodit daleko:

  http://www.youtube.com/watch?v=zTuD8k3JvxQ

  OdpovědětVymazat
 25. Otázkou ovšem je, v jakém rytmu je tohle?
  http://www.youtube.com/watch?v=aT1345FJaq4&feature=share

  OdpovědětVymazat

Komentáře jsou moderovány kombinací umělé a lidské inteligence. Mohou být zveřejněny až po několika hodinách a ty zveřejněné mohou později zmizet. Pokud pošlete stejný (nebo podobný) komentář několikrát, výrazně se tím snižuje pravděpodobnost, že bude někdy publikován.